Επιστημονικός Εταίρος στο AgriBusiness Forum το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η φετινή χρονιά αποτελεί σταθμό για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο και συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυση του, έχοντας στη διάρκεια του χρόνου προσφέρει καθοριστικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας. Με το βλέμμα στραμμένο στην δεύτερη εκατονταετηρίδα, τα 15

Ακαδημαϊκά Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προετοιμάζονται καθημερινά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ψηφιακή εποχή και επικεντρώνουν την προσοχή τους στο μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, το AgriBusiness Forum αποτελεί βασικό εκφραστή της αγροτεχνολογίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Στην ευτυχή αυτή συγκυρία, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το AgriBusiness Forum ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας σε σύγχρονους παραγωγούς, επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Από τις 15/9, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί Επιστημονικό Εταίρο στο AgriBusiness Forum, όπου μεταξύ άλλων εταίρων, θα μετέχει, εισηγείται και θα συνδιαμορφώνει το πρόγραμμα και τη θεματολογία των διεθνών και περιφερειακών συνεδρίων, των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και του ετήσιου διαγωνισμού καινοτομίας του AgriBusiness Forum. Η συνεργασία μάλιστα θα επεκτείνεται σε κάθε άλλο πεδίο το οποίο θα ενισχύει την εξωστρέφεια, την επιστημονική γνώση και μεταφορά τεχνογνωσίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κίντζιος θα συμμετέχει στο 3ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum, που διεξάγεται στην Αθήνα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, με θέμα «Βιώσιμη Γεωργία, Ασφάλεια, Υγιεινή και Επισιτιστική επάρκεια στην εποχή του Covid-19» με την φυσική παρουσία 30 εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το AgriBusiness Forum 2020 θα είναι υβριδικό, δηλαδή με διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) αλλά και την παρουσία περιορισμένου αριθμού ατόμων, βάσει των σχετικών εκ της Πολιτείας πρωτοκόλλων.

Οι 5 θεματικές ενότητες του φετινού συνεδρίου κινούνται στα εξής:

  1. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι προκλήσεις για βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα
  2. Κυκλική Οικονομία, Internet of Food, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Δίκτυα Λιανικής
  3. Εργαλεία χρηματοδότησης, ασφάλισης και σύγχρονων υπηρεσιών
  4. Επισιτιστική ασφάλεια, θρεπτική αξία και διατροφική επάρκεια στην αλυσίδα τροφίμων
  5. Πολιτικές αντιμετώπισης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προκλήσεων στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Το AgriBusiness Forum 2020 υποστηρίζεται από τις εταιρείες INTERAMERICAN, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (Heineken, Amstel), KARCHER, ALPHA BANK, NEKTAR, ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟ CATERING, ECONOMIA PUBLISHING, στους δε επιστημονικούς του εταίρους συγκαταλέγονται: AMERICAN FARM SCHOOL, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, TEXAS A&M University, HAS University και LIB/ZLTO Ολλανδίας, ΕΛΓΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΠΘ (Logistics/Supply Chain Institute) κ.ά.

You might also like