Αλλαγές στην ηγεσία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος

Νέα ηγεσία στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) ανέδειξαν οι αρχαιρεσίες της 10ης Μαρτίου 2021, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνδέσμου.

Νέα Πρόεδρος εξελέγη η κα. Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και με μεγάλη εμπειρία σε ανώτατες Στελεχιακές Θέσεις, σε μεγάλες εταιρείες (ΔΕΛΤΑ Α.Ε., VIVARTIA Α.Ε., CHIPITA A.E.), κυρίως στους τομείς Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και του HR. Η κα Οικονόμου είναι παράλληλα Μέλος του ΣΕΒ, της ΕΑΣΕ και άλλων επαγγελματικών φορέων και σωματείων.

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης, στην οποία συμμετείχαν παλιά, αλλά και νέα Μέλη, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις μικρομεσαίων και μεγάλων αλλαντοβιομηχανιών και βιομηχανιών επεξεργασίας κάθε κατηγορίας κρέατος, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι έως σήμερα δράσεις του Συνδέσμου για όλα τα τρέχοντα θέματα του κλάδου, ενώ συζητήθηκαν τα προβλήματα, καθώς και οι προοπτικές του προϊόντος και του τομέα για τα προσεχή έτη.

Το Προεδρείο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πλαισιώνουν ως Α’ Αντιπρόεδρος ο κ. Στέλιος Σκαρίμπας, Β’ Αντιπρόεδρος ο κ. Δημήτρης Γερανίδης, Γενική Γραμματέας η κα Δέσποινα Μπακιρλή και Ταμίας ο κ. Ευάγγελος Δημητρίου.

Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕΚ για την τριετία 2021-2024 διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Αγγελική Οικονόμου (Π. Γ. ΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.)

Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Σκαρίμπας (ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.)

Β΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Γιορανίδης (ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματέας: Δέσποινα Μπακιρλή (Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Ταμίας: Ευάγγελος Δημητρίου (ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.)

Μέλη: Κων/νος Άγγελος Ουλούκης (ΦΑΕΘΩΝ Α.Β.Ε.Ε.)

Άγγελος Σαμπατακάκης (Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.)

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Μαριάννα Δημέλη (ΒΙΚΡΕ Α.Ε.)

Παναγιώτα Μουτεβελή (ΔΗΜ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

You might also like