ΣΧΟΛΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ: Επίσκεψη στη Φάρμα «Πρόβειο Ν. Κορδαλής»

Η Σχολή Κρέατος Μπατσολάκης, στo πλαίσιo του προγράμματος για την Πιστοποίηση Κρεοπώλη, πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στη Φάρμα του κ. Νίκου Κορδαλή που βρίσκεται στα Μέγαρα Αττικής.

Εκεί, οι υποψήφιοι Κρεοπώλες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε ολόκληρο το χώρο της φάρμας και να δουν από κοντά όλα τα στάδια της παραγωγής και εμπορίας ζώντων ζώων και κρεάτων. Η ξενάγηση υλοποιήθηκε παρουσία υπευθύνου της Φάρμας ο οποίος ήταν πρόθυμος να λύσει τυχόν απορίες των συμμετεχόντων με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια.

Μία ακόμη πρωτοβουλία της Σχολής Κρέατος Μπατσολάκης, σε συνεργασία με τον κ. Κορδαλή και την ομάδα του.

You might also like