Σε ΦΕΚ οι αρμοδιότητες των υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Στύλιου και Σ. Κεδίκογλου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ με τα καθήκοντα των δύο νέων υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου και Σίμου Κεδίκογλου, υπογεγραμμένο από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό.

Συγκεκριμένα, στον κ. Στύλιο ανατέθηκε, μεταξύ άλλων, η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ΕΛΓΑ.

Από τη μεριά του ο κ. Κεδίκογλου αναλαμβάνει αρμοδιότητες που αφορούν την Διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα (ΕΥΔΕΠ ΑλΘ), της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

You might also like