ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: Επιπλέον 36 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,34 δισ. ευρώ

Επιπλέον 36 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,34 δισ. ευρώ εγκρίθηκαν προς υλοποίηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η έγκριση δόθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου.

Έτσι, από κοινού με τα 12 πρώτα έργα 1,42 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο, οι εντάξεις του Ταμείου αριθμούν σήμερα 48 έργα με προϋπολογισμό 2,76 δισ. ευρώ.

Ο κύριος όγκος των πόρων της 2ης δέσμης έργων διοχετεύεται σε έργα περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, την ενέργεια, τη δικαιοσύνη, καθώς και τις υποδομές και τις μεταφορές.

Παράλληλα, χρηματοδοτούνται έργα για έρευνα και καινοτομία, τις δομές φιλοξενίας μεταναστών, τον πολιτισμό, τη δημόσια υγεία, τον τομέα της αγροδιατροφής και τη βελτίωση υπηρεσιών του Δημοσίου.

Αναλυτικά, η 2η δέσμη έργων περιλαμβάνει τα εξής -σε ότι αφορά το Αγροδιατροφικό τομέα- που αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση και υποστήριξη των εξαγωγών του.

Εξωστρεφής Γεωργία

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και αναβάθμιση μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών και συγκεκριμένα:

  • Easy Agro expo για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών
  • Business intelligence Εισαγωγών-Εξαγωγών
  • Σύστημα διαχείρισης εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου
  • Portal Greek Farms για τα ελληνικά προϊόντα

Προϋπολογισμός: 20,7 εκατ. ευρώ.

You might also like