ΥπΑΑΤ: Συνάντηση Σπήλιου Λιβανού με τον Ιταλό ομόλογό του Στέφανο Πατουανέλι

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός έγινε δεκτός από τον Ιταλό ομόλογό του κ. Stefano Patuanelli.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα των κοινών δράσεων που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας, καθώς το θέμα της νέας ΚΑΠ.

Όσον αφορά το θέμα Nutri-Score, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι είναι κοινή τους θέση η αντίθεσή  στην υιοθέτηση όλων των μοντέλων διατροφικής σήμανσης που χαρακτηρίζονται από ελλιπείς, λανθασμένες ή και παραπλανητικές ενδείξεις για τους καταναλωτές και την υγεία τους, καθώς και από ενδείξεις που εισάγουν διακρίσεις για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων.

Οι δύο υπουργοί επανέλαβαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας Ιταλίας και Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υποστήριξη ενός συστήματος σήμανσης βασισμένου σε αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση, το οποίο ενισχύει τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής και προστατεύει εξαιρετικά προϊόντα.

Ο ΥπΑΑΤ παρουσίασε στον κ. Patuanelli το έγγραφο που συντάχθηκε από ορισμένες ελληνικές Ενώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο καλεί σε αποτελεσματικό συντονισμό και πιο στενή συνεργασία για την προώθηση μελετών και επιστημονικής έρευνας, στο ζήτημα της front-pack διατροφικής τιτλοφόρησης.

 

 

Επίσης, ο Έλληνας υπουργός εξέφρασε την προθυμία να διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις βασισμένες σε επιστημονικά στοιχεία που παρέχουν πιο ακριβείς και ρεαλιστικές πληροφορίες στους καταναλωτές. Από την άποψη αυτή, η πρότασή του για κοινές συναντήσεις μεταξύ των εθνικών εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα, έγινε δεκτή από τον Ιταλό υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Patuanelli επανέλαβε στον Έλληνα ομόλογό του ότι «η κυβέρνηση έχει επίγνωση των κινδύνων που μπορεί να θέσει η εισαγωγή του Nutri-Score για την αγροδιατροφική παραγωγική αλυσίδα και δεσμεύεται να επιτύχει σε κάθε forum, μια σαφή αναθεώρηση της μεθοδολογίας στην οποία βασίζεται το σύστημα Nutri-Score, προς την κατεύθυνση για ένα ολοκληρωμένο και αντικειμενικό σύστημα όπως αυτό που προτείνει η Ιταλία: Τη Nutrin form Battery».

Σχετικά με τη νέα αγροτική πολιτική της ΕΕ, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν δεσμευτεί να καθορίσουν εθνικά στρατηγικά σχέδια, για την υλοποίηση των επιλογών που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι κ.κ. Λιβανός και Ρatuanelli μοιράστηκαν επίσης πληροφορίες για την κατάσταση εκπόνησης των σχεδίων, καθώς και για τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι αγροδιατροφικές εταιρείες, ώστε να διασφαλιστεί η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον αγροτικό τομέα και να υποστηριχθεί ο ρόλος της προστασίας του οικοσυστήματος που διαδραματίζουν οι αγρότες, οι δασολόγοι και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Ιταλός υπουργός επεσήμανε ότι «η ΚΑΠ, η Νέα Πράσινη Συμφωνία, η επόμενη γενιά της ΕΕ και τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ, πρέπει να δημιουργήσουν συστημικές δράσεις για την ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών».

Τέλος, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να εργαστούν στενά για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων, θέτοντας τον αγροτικό τομέα στο επίκεντρο της διμερούς συνεργασίας.

You might also like