ΕΣΕ: Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδας (ΕΣΕ) συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση και καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν το Σάββατο 20/11 στη 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου PORTO PALACE HOTEL THESSALONIKΙ (26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη).

Την ίδια ημέρα από τις 15:00 έως τις 17:00, θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της διοίκησης και ελέγχου της Ένωσης. Σύμφωνα με την πρόσκληση, κατά την Γενική Συνέλευση τα μέλη της Ένωσης θα συζητήσουν επίσης και θα λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και ψηφολέκτη για τη διενέργεια αρχαιρεσιών
 2. Έκθεση πεπραγμένων και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
 4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνες Διαχείρισης
 5. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις Θρησκευτικές Σφαγές
 6. Συμμετοχή της Ένωσης στη Νέα Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, που τυχόν ανασυσταθεί
 7. Τροποποίηση του Άρθρου 1 του Καταστατικού της Ένωσης, με τροποποίηση της έδρας της Ένωσης από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα
 8. Προτάσεις Μελών
 9. Λοιπά θέματα, που θα υποβληθούν εγγράφως από τα Μέλη προς το Δ.Σ. της Ένωσης τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ., ήτοι έως την Πέμπτη 18-11-2021.

Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες για την εκλογή:

 • Εφορευτικής Επιτροπής
 • Διοικητικού Συμβουλίου
 • Εξελεγκτικής Επιτροπής

Στη σχετική ανακοίνωση που ξέδωσε για το λόγο αυτό η ΕΣΕ, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης, οι υποψηφιότητες των μελών για τα όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Ένωσης, σύμφωνα με το Καταστατικό, υποβάλλονται έγγραφα προς το Δ.Σ. της Ένωσης το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ήτοι έως την Πέμπτη 18-11-2021, με σκοπό την κατάρτιση του ψηφοδελτίου.

Τέλος, η συμμετοχή των μελών της Ένωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική για τα μέλη. Τα μέλη της Ένωσης συμμετέχουν σύννομα στην σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές μπορούν να θέσουν μέλη της Ένωσης, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Μέλος της Ένωσης που θα θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του, ως μέλος της εξελεγκτικής Επιτροπής και το αντίστροφο.

You might also like