ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: Με τη συνδρομή της Σχολής, η μελέτη ανασυγκρότησης του αγροδιατροφικού τομέα στην πληγείσα Β. Εύβοια

Στο σχήμα εκπόνησης της «μελέτης υλοποίησης ανασυγκρότησης αγροδιατροφικού τομέα Β. Εύβοιας», στο πλαίσιο του ευρύτερου master plan της Εθνικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, μετέχει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, μέσω του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων.

Για τις ανάγκες του Project δημιουργήθηκε το σχήμα εκπόνησης της μελέτης, στο οποίο συμμετέχουν το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου (το οποίο είναι ανάδοχος και χορηγός του έργου), η Τράπεζα Πειραιώς, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η πρωτοβουλία έχει άμεσους βραχυπρόθεσμους και έμμεσα μεσοπρόθεσμους στόχους. Στην πρώτη φάση το επόμενο τετράμηνο θα εκπονηθούν τρεις επιμέρους μελέτες για τους άξονες:

  • Τοπική αγροδιατροφική οικονομία
  • Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός στην αγροδιατροφή

Στη δεύτερη φάση, η οποία έχει δωδεκάμηνο ορίζοντα, θα σχεδιαστεί βάσει των μελετών το «Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας». Θα είναι ένα πλαίσιο ανοιχτό στην κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς της Εύβοιας για να το αξιοποιήσουν προς την αποκατάσταση της αγροτικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

Το συνολικό εγχείρημα συνοψίζεται κάτω από τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το Νέο Δάσος» που θα αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής μετάβασης, «Πράσινης και Ψηφιακής» και που θα λειτουργήσει ως ορόσημο στο κρίσιμο πεδίο της ανθεκτικότητας στις μελλοντικές απειλές. Το μελετητικό σχήμα που έχει συγκροτηθεί, θα προσπαθήσει, επίσης, να αξιοποιήσει εθνικούς, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους για την ανάπτυξη του έργου.

You might also like