Συμμετοχή της Specisoft στο μετοχικό κεφάλαιο της Smart Agro Hub

Τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας Smart Agro Hub ανακοίνωσε η εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, Specisoft.

Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Specisoft Α.Ε., Θεοκλής Βασιλειάδης υπέγραψε τη συμμετοχή της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση Smart Agro Hub Α.Ε., σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με άλλες εταιρείες εξειδικευμένες στο χώρο του πρωτογενούς τομέα. Στην νέοσυσταθείσα εταιρεία, ο Θεοκλής Βασιλειάδης είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος του νέου φορέα είναι η δημιουργία ενός κέντρου ικανοτήτων (Competence Center) στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα. Στην εταιρεία Smart Agro Hub Α.Ε. συμπράττουν ως μέτοχοι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Specisoft και εταιρείες που από κοινού υπέβαλαν την πρόταση στο πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» της Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) το οποίο και εγκρίθηκε.

Σκοπός της συσταθείσας ανώνυμης εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως χώρος δοκιμής, αξιολόγησης και βελτίωσης σχετικών τεχνολογιών από εταιρίες του αγροδιατροφικού τομέα και συναφών με τις έξυπνες τεχνολογίες εταιρίες (Living Lab), να παρέχει υπηρεσίες, ανάπτυξη προϊόντων και συναφών τεχνολογιών στον τομέα των έξυπνων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, να αναπτύξει και να διατηρήσει ένα υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και εμπειρίας. Παράλληλα, έχει ως στόχο να παρέχει συμβουλευτική, συντονισμό, καθοδήγηση και εκπαίδευση σε άλλες εταιρίες και οργανισμούς, να λειτουργήσει ως σημείο επαφής και αντιπροσώπευσης των εταιριών σε συναντήσεις μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και να λειτουργήσει ως ηγέτης στο πεδίο της καινοτομίας στην «Ευφυή Γεωργία» και τις «Νέες Τεχνολογίες».

You might also like