Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αποτυχίες καταγράφονται στην εφαρμογή των κανόνων για τη μεταφορά ζώων

Η ευρωβουλευτής, των Πρασίνων του Λουξεμβούργου, Τίλι Μέτς είναι επικεφαλής της εξεταστικής επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2020, για τη διερεύνηση των εικαζόμενων παραβιάσεων ως προς την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους.

Η επιτροπή ψήφισε την τελική της έκθεση τον Δεκέμβριο του 2021 και η οποία θα τεθεί προς ψήφιση κατά τη σύνοδο Ολομέλειας, αργότερα αυτήν τη βδομάδα.

Τι εντοπίζει η έκθεση

Η επιτροπή εντόπισε συστηματικές αποτυχίες στην προσπάθεια εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους και προέβη σε συστάσεις για την αναθεώρησή τους, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2023.

Η επιτροπή ζήτησε τη μείωση της διάρκειας της μεταφοράς των ζώων στις 8 ώρες όταν αφορά ζώα που προορίζονται για σφαγή και στις 4 ώρες, όταν πρόκειται για ζώα εκτροφής ή ζώα που προορίζονται για την παραγωγή γάλακτος και αυγών. Ζήτησε επίσης την προστασία των νεαρών και κυοφορούντων ζώων.

Συγκεκριμένα, τα μη απογαλακτισμένα ζώα, δεν πρέπει να μεταφέρονται πριν το πέρας των 5 εβδομάδων (αντί για το όριο των 10 ημερών που ίσχυε έως σήμερα), ενώ τα κυοφορούντα ζώα δεν θα μπορούν να μεταφερθούν εάν έχουν ήδη ολοκληρώσει τα δύο τρίτα του χρόνου κύησης (αντί για το όρο του 90% που ίσχυε έως σήμερα). Όσον αφορά τη μεταφορά ζώων εκτός ΕΕ, η επιτροπή ζήτησε η μεταφορά ζώντων ζώων να περιορίζεται σε χώρες που τηρούν τα πρότυπα ασφαλούς διαβίωσης ζώων.

Όπως δήλωσε η Μετς: «Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει και να ολοκληρώσει τη νομοθεσία της για την ασφαλή διαβίωση των ζώων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα ζώα λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, ανεξαρτήτως του τόπου γέννησης, εκτροφής ή σφαγής».

Χρειάζονται αλλαγές

«Οι κανόνες, οι έλεγχοι και οι κυρώσεις πρέπει να εναρμονιστούν», επισημαίνει η ευρωβουλευτής, τονίζοντας ότι ο ρόλος της ΕΕ είναι «να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τους κτηνοτρόφους και τους μεταφορείς».

Η έκθεση προτείνει τη συγκέντρωση ορισμένων κρίσιμων αρμοδιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, όπως είναι η θέσπιση δεσμευτικών προτύπων για την αδειοδότηση οχημάτων και σκαφών. Οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν στήριξη μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά χρειάζονται «συγκεκριμένες λύσεις» για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων.

Μάλιστα η επιτροπή κρίνει απαραίτητη την εισαγωγή νέων εργαλείων πολιτικής για τη στήριξη των μικρών τοπικών δομών και της επιτόπου σφαγής στο αγρόκτημα, μέσω κινητών σφαγείων, με σκοπό την κατάργηση της μεταφοράς των ζώων όπου είναι δυνατόν.

Άμεση βελτίωση της κατάστασης

Σύμφωνα με την ευρωβουλευτή, η επιτροπή «δε θα είχε συσταθεί ποτέ, χωρίς τις συνεχείς προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, των ανήσυχων πολιτών που έχουν βαρεθεί να διαβάζουν για τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων στις ειδήσεις». «Ήταν ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία των πολιτών ζητά την άμεση βελτίωση της κατάστασης», σημείωσε.

Οι πρωτοβουλίες των πολίτων, όπως είναι η «End the Cage Age», έχουν επηρεάσει σημαντικά το έργο της επιτροπής και «τα αιτήματα των πολίτων έχουν ληφθεί σημαντικά υπόψη». Παρόλα αυτά η Μετς παραδέχτηκε ότι «υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης των προτάσεων».

Η ευρωβουλευτής θεωρεί ότι «πολλοί πολίτες ζητούν αυστηρότερους κανόνες και περισσότερες ποινές λόγω των ηθικών τους προβληματισμών, της επιθυμίας τους να πάψει ή να περιοριστεί έστω η ταλαιπωρία των ζώων. Γι’ αυτούς επομένως, κάθε βελτίωση της κατάστασης συνιστά μια νίκη, πέραν της μείωσης των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες».

Η έκθεση δεν αφορά μόνο τους πολίτες, καθώς και οι κτηνοτρόφοι θα επωφεληθούν από ένα «δικαιότερο και διαφανέστερο σύστημα το οποίο θα επιβραβεύει τα συστήματα καλής μεταχείρισης των ζώων, μέσω της παροχής γενναιόδωρης δημόσιας στήριξης», τόνισε η επικεφαλής της επιτροπής.

Η Μέτς υπογράμμισε ότι «πολλοί κτηνοτρόφοι αποδοκιμάζουν την έλλειψη διαφάνειας και ελέγχου που συναντάται στο παρόν σύστημα. Οι περισσότεροι από αυτούς φροντίζουν τα ζώα που μεγάλωσαν ή γεννήθηκαν στην φάρμα τους, αλλά συχνά δεν γνωρίζουν τι τα περιμένει αφού τα πουλήσουν».

You might also like