ΣΕΚ: Προτάσεις για άμεσα μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό, με συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσα μέτρα ενίσχυσης κτηνοτρόφων και αγροτών για την αντιμετώπιση της τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

 

 

«Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Σε συνέχεια της επιστολής από 27/1/2022, που σας είχαμε αποστείλει, µε θέμα « Η κτηνοτροφία µπροστά στην καταστροφή», σας αποστέλλουμε τις προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) για τα άμεσα µέτρα που κρίνουμε αναγκαία, για την αντιμετώπιση της επερχόμενης καταστροφής από τα τεράστια προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στον Πρωτογενή τομέα της χώρας µας.

Οι προτάσεις του ΣΕΚ για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής (Ζωοτροφές, Ενέργεια, Αναλώσιμα κ.λπ.) είναι η καταβολή άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς:

  • 200 ευρώ ανά αγελάδα γαλακτοπαραγωγής και αγελάδα παραγωγής κρέατος.
  • 20 ευρώ ανά προβατίνα και γίδα, που οι εκμεταλλεύσεις τους παρέδωσαν το 2021, 5.000 κιλά γάλα σε εγκεκριμένα τυροκομεία, 2.500 κιλά για τις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις των νησιών και για όσες εκμεταλλεύσεις δεν παρέδωσαν γάλα, αλλά παρέδωσαν επαρκή αριθμό αρνο-κάτσικων για σφαγή.
  • Για την χοιροτροφία, που πρόσφατα δόθηκε κορωνοεπίδομα 12 εκατ. ευρώ και επειδή πέραν του κόστους παραγωγής έχει υποστεί μεγάλη πίεση στην αγορά, να δοθούν επί πλέον:
  • 5 εκατ. ευρώ σε όσους χοιροτρόφους έμειναν χωρίς ενίσχυση
  • 70 ευρώ ανά χοιρομητέρα
  • Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια καθώς επίσης και η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Επί πλέον του κόστους παραγωγής, χιλιάδες κτηνοτρόφοι λαµβάνουν καθηµερινά εξώδικα και διαταγές πληρωμής για χρέη προς Τράπεζες µε απειλές πλειστηριασμών και κατασχέσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Είναι απαραίτητος ο άμεσος περιορισμός των Τραπεζικών χρεών κατά 80% και η ευνοϊκή ρύθμιση των υπολοίπων, μετά από μια υπερδεκαετή περίοδο κρίσης.

Οι άμεσες ενισχύσεις των παραγωγών για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής και η άμεση ευνοϊκή ρύθμιση των Τραπεζικών χρεών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση αποφυγής κατάστασης ασφυξίας στον Πρωτογενή τομέα».

You might also like