ΕΛΙΝΥΑΕ: Εκδήλωση με θέμα τη διαχείριση θεμάτων βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας

Τον πρώτο χρόνο του συμπληρώνει το Δίκτυο Ενδυνάμωσης Γυναικών του χώρου της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).

Στο Δίκτυο συμμετέχουν καταξιωμένες επαγγελματίες της Υγείας και Ασφάλειας, από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό, καθώς και τον ακαδημαϊκό τομέα και υποστηρίζεται  από συλλογικούς φορείς των ειδικοτήτων αυτών. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το ΕΛΙΝΥΑΕ οργάνωσε την Τρίτη, 22/2, διαδικτυακά, την πρώτη συνάντηση των μελών του Δικτύου με θέμα: «Διαχείριση θεμάτων βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας».

Ανοίγοντας την εκδήλωση η κ. Ρένα Μπαρδάνη, πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, αναφέρθηκε στο Δίκτυο σημειώνοντας: «Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενδυνάμωση των γυναικών που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια, αλλά και την προαγωγή της οπτικής του φύλου, τόσο στον δημόσιο πολιτικό στίβο όσο και στις επιχειρήσεις, τις πολιτικές και τις πρακτικές τους. Οι δράσεις που σχεδιάζουμε είναι ενημερωτικές και εκπαιδευτικές, αλλά και ενέργειες που θα συμβάλλουν στην ανέλιξη των γυναικών στον χώρο εργασίας και ιδιαίτερα σε θέσεις ευθύνης. Απευθύνουμε πρόσκληση και σε επαγγελματίες ποικίλων ειδικοτήτων, καθώς και νέων επιστημόνων που σχεδιάζουν/επιθυμούν να ασχοληθούν με τον χώρο αυτόν και να προσφέρουν γνώσεις και ικανότητες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας και κατ’ επέκταση της κοινωνικής ζωής».

Κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση, η κ. Μαρία Συρεγγέλα, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, τόνισε ότι «Στηρίζουμε την πρωτοβουλία του ΕΛΙΝΥΑΕ και όλους όσοι συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος πρόληψης, αντιμετώπισης και καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας». Στη συνέχεια η υφυπουργός αναφέρθηκε στις δράσεις που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου οι γυναίκες να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ασφαλές, απαλλαγμένο από τον φόβο, τη βία και τις διακρίσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, μεταξύ άλλων, στην κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας και στη δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος στο ΣΕΠΕ για την παρακολούθηση των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, σημειώνοντας ότι «διαμορφώνουμε ένα οργανωμένο σύστημα προστασίας των θυμάτων στους εργασιακούς χώρους».

H κ. Xρυσηίς Πουλάκου, Δικηγόρος, ανέλυσε τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, στο πρακτικό επίπεδο της καθημερινότητας της επιχείρησης, επισημαίνοντας τους κινδύνους και τα «κρυφά σημεία».

Από την πλευρά της, η κ. Ράνια Σεμερτζιάν, Communications Consultant, Accredited Mediator, μιλώντας για τις δεξιότητες επικοινωνίας, «κλειδί» στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, σημείωσε: «Η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο, η αναποτελεσματική διοίκηση και η απουσία θετικής οργανωσιακής κουλτούρας ευνοούν την εμφάνιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης. Σημαντικό ρόλο στη μείωση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία παίζει -μεταξύ άλλων- και η συνεχόμενη ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, τα λεγόμενα soft skills. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η λεκτική επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση, η δυναμική γλώσσα του σώματος, η μετάδοση μηνυμάτων με ειλικρίνεια, σαφήνεια και ενσυναίσθηση ευνοούν ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει σεβασμό, εμπιστοσύνη, ευγένεια και δικαιοσύνη. Επιπρόσθετα, μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων επικοινωνίας, οι εργαζόμενοι αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους και είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν με περισσότερο θάρρος και κουράγιο τυχόν περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης».

You might also like