Η γενετική βελτίωση ζώων στα Υποέργα της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα του ΤΑΑ

Υπογράφηκαν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Γεωργαντά, οι Αποφάσεις Τροποποίησης των Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στα Υποέργα της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥπΑΑΤ, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 510 εκατ. ευρώ.

Οι προσκλήσεις αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ.

Οι αποφάσεις που τροποποιούνται είναι:

  1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 15/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης βρίσκεται ΕΔΩ

  1. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς τομέα

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 18/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης βρίσκεται ΕΔΩ

  1. Πράσινος αγρο-τουρισμός

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 5/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης βρίσκεται ΕΔΩ

  1. Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 31/08/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης βρίσκεται ΕΔΩ

  1. Γενετική βελτίωση ζώων

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 27/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022. Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης βρίσκεται ΕΔΩ.

You might also like