ΕΦΕΤ: Πρωτόκολλο συνεργασίας με ΠΔΔΕ

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον έλεγχο των τροφίμων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) υπέγραψαν την Τρίτη 5 Ιουλίου στην Πάτρα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ), Νεκτάριος Φαρμάκης και ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνης Ζαμπέλας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας σηματοδοτεί την ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου Ελέγχου Τροφίμων μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΔΕ), του ΕΦΕΤ και των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών και έχει βασικούς στόχους:

  • Την υλοποίηση του προγράμματος επίσημου Ελέγχου Τροφίμων για τα έτη 2022-2026
  • Τη διαχείριση πιθανών διατροφικών περιστατικών και κρίσεων ή άλλων έκτακτων περιστατικών
  • Τη διερεύνηση καταγγελιών και αναφορών πολιτών
  • Την υποστήριξη των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στη χώρα μας από ξένες αποστολές

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη ΔΕ για τη συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, δήλωσε ότι τα επόμενα χρόνια οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι στον τομέα των τροφίμων διαμορφώνονται από την Κοινή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Αγροδιατροφικό τομέα κι εμείς καλούμαστε ν’ ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή των υγειονομικών και επισιτιστικών κρίσεων σε συνδυασμό με το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρήκαμε συνοδοιπόρο στη πορεία υλοποίησης των κοινών στρατηγικών μας στόχων που είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της αυθεντικότητας των τροφίμων, η βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, η προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. Στη κατεύθυνση αυτή η σημερινή μας συμφωνία θέτει το πλαίσιο ενιαίου συντονισμού και ενδυνάμωσης των ελεγκτικών μας μηχανισμών για αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού μας έργου. Είμαστε σήμερα αποφύγουμε φαινόμενα διπλών και ανώφελων ελέγχων, να εξοικονομήσουμε πόρους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΕ, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΔΕ, Χαρά Οικονόμου, ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ΠΔΕ, Αργύρης Αγγελόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ, Σταύρος Ζαννόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΤ, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΔΕ του ΕΦΕΤ, Νικόλαος Νιφόρας, η Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων για τη Προστασία των Καταναλωτών της ΠΔΔΕ του ΕΦΕΤ, Μαργέτη Μαρία και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχων Ασφάλειας Τροφίμων της ΠΔΔΕ του ΕΦΕΤ, Πλιάγκος Κωνσταντίνος.

You might also like