Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ως φορέας υλοποίησης της δράσης, Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο Υποέργο: «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς τομέα» για την 15η Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 12:00 μ.μ.

You might also like