Υποχρεωτική από τις 21 Οκτωβρίου η καταγραφή των Iπποειδών στην ΚΗΒΔΙ

Ισχυρότερο γίνεται το πλαίσιο για την προστασία των Iπποειδών στην χώρα μας από την 21η Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα κάνει επίσημη «πρεμιέρα» η Κεντρική Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων των Ιπποειδών (ΚΗΒΔΙ), έξι μήνες μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, την οποία είχε υπογράψει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου.

Οι ιδιοκτήτες των Iπποειδών θα υποχρεούνται να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο, στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες ανήκουν, όπου θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με:

  • Την ταυτότητα των ιπποειδών (Ημερομηνία γέννησης, Ημερομηνία θανάτου, Περιγραφή, Όνομα, Αριθμός microchip, Μοναδικός ισόβιος αριθμός Iπποειδούς, κτλ.)
  • Τις εγκαταστάσεις διαμονής των Iπποειδών (Στοιχεία ταυτοποίησης υπευθύνου της εγκατάστασης, Έδρα της εγκατάστασης, Κωδικός εγκατάστασης, Ημερομηνία εισόδου του κάθε Iπποειδούς στην εγκατάσταση, κτλ.)
  • Τους υπεύθυνους των Iπποειδών (στοιχεία ταυτοποίησης, αναλυτικός κατάλογος με τα Iπποειδή για τα οποία είναι υπεύθυνος, κτλ.)
  • Τα έγγραφα ταυτοποίησης των Iπποειδών (Είδος έγγραφου ταυτοποίησης, Ημερομηνία έκδοσης, κτλ.)
  • Τους φορείς έκδοσης των εγγράφων ταυτοποίησης

Ως προς το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των Iπποειδών ως ζώα εργασίας, στις εκτροφές και κατά τη μεταφορά τους σύμφωνα με την Ενωσιακή νομοθεσία (Κανονισμός 1/2005 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) ρυθμίζονται κανόνες για τη μεταφορά Iπποειδών όλων των κατηγοριών συμπεριλαμβανομένων των επιτρεπόμενων διαστημάτων ταξιδιού, ανάπαυσης, ποτίσματος και ταΐσματος, καθώς και της ορθής φόρτωσης και εκφόρτωσης στα εγκεκριμένα μέσα μεταφοράς. Επίσης η οδηγία 98/58 της Επιτροπής «για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία» ρυθμίζει κανόνες για την προστασία των ζώων σε όλους τους τύπους εκτροφών συμπεριλαμβανομένων των ιπποφορβείων.

Η εθνική νομοθεσία αντίστοιχα, με το Νόμο «Περί προστασίας των ζώων» (Νόμος 1197/81 (Α’ 240), σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζει θέματα ευζωίας Iπποειδών εργασίας και εκτροφών συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ευθανασίας και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμορφώσεων.

Επιπλέον ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων σχετικά με την προστασία των Iπποειδών εργασίας.

Τέλος, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και η Διεύθυνση Προστασίας των ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥπΑΑΤ, συμμετέχει με εκπροσώπους της στην εθελοντική υποομάδα εργασίας της Πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των ζώων, όσον αφορά την προστασία των Iπποειδών, από την οποία θα προκύψουν επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των Iπποειδών που εργάζονται στον τουρισμό (Δεκέμβριος 2022).

You might also like