Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών στην 7η έκθεση MDF EXPO

Τις ανεξάρτητες, αξιόπιστες και αμερόληπτες υπηρεσίες εργαστηριακών δοκιμών της στους τομείς Τρόφιμα & Ζωοτροφές, Φρούτα & Λαχανικά, Νερά, Απόβλητα & Περιβαλλοντικά Δείγματα και Φάρμακα & Καλλυντικά θα γνωστοποιήσει στους επισκέπτες της 7ης έκθεσης MDF EXPO η Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών, στις 12-14 Νοεμβρίου 2022, στο Metropolitan Expo.

Η εταιρεία παρέχει ένα πλέγμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνει διαπιστευμένες μικροβιολογικές, χημικές και μοριακές αναλύσεις καθώς και μελέτες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Από τις 15 Ιουνίου του 2022, τα εργαστήριά της είναι μέλος του Eurofins Scientific Group.

Ως μέλος του Ομίλου και με το προνόμιο του διευρυμένου παρεχόμενου πεδίου υπηρεσιών, η Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών συνεχίζει να παρέχει τις υψηλότατης ποιότητας υπηρεσίες της, σε ακόμα πιο υψηλό επίπεδο.

You might also like