Επιπλέον ενίσχυση στον Πρωτογενή τομέα για την αντιμετώπιση των κρίσεων ζήτησε ο Γεωργαντάς από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

Πρόσθετη χρηματοδότηση, πέραν της ΚΑΠ, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των αλλεπάλληλων κρίσεων στον γεωργικό τομέα, ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς κατά την τοποθέτησή του στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Τόνισε την ανάγκη πρόβλεψης αποζημίωσης των καταστροφών που προκαλούν στις καλλιέργειες ο ολοένα αυξανόμενος πληθυσμός αγριόχοιρου στη χώρα μας, ενώ αναφορικά με τον στόχο της μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών στη γεωργία, ο κ. Γεωργαντάς ζήτησε τον κατάλληλο ορισμό των ευαίσθητων περιοχών και να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές αφετηρίες των Κρατών Μελών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις επιπτώσεις σε γεωργικούς τομείς της χώρας, εξαιτίας των προβλημάτων διασύνδεσης με την Ουκρανία και των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων μηνών.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον στόχο μείωσης των εκπομπών αμμωνίας και μεθανίου στην γεωργία, πρότεινε το κατώτατο όριο για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να καθοριστεί στη βάση επικαιροποιημένης εκτίμησης αντικτύπου, στην οποία θα λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τα διαφορετικά συστήματα εκτροφής στα Κράτη-Μέλη.

You might also like