ΣΧΟΛΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ: «Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες»

Η Σχολή Κρέατος μαζί με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μπατσολάκης στην Αττική και στην Κομοτηνή, υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων (voucher) με τίτλο: «Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες».

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης είναι εντελώς δωρεάν και επιδοτούμενη για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση, στο πλαίσιο της Δράσης: «SUB2 – Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες» («Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations») του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 80 ώρες και συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ για τον κάθε εργαζόμενο.

Οι 80 ώρες πραγματοποιούνται ως εξής:

  • 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
  • 48 ώρες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση)
  • 20 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 4 ώρες/ημέρα, εκτός ωραρίου εργασίας του εκάστοτε εργαζομένου, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο gov.gr για το παραπάνω πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αφορά όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης και υπάρχει η δυνατότητα να ένταξης όλων μαζί σ’ ένα τμήμα, εφόσον επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ίδια ειδικότητα.

Επιπροσθέτως, παρέχεται βοήθεια κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης. Ανάλογα με τον τίτλο σπουδών του, ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει μαθήματα ανάμεσα σε πληθώρα θεματικών αντικειμένων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Αναλυτικός οδηγός με τα βήματα για την υποβολή των αιτήσεων

 

You might also like