ΥπΑΑΤ: Συμπληρωματική απόφαση για να λάβουν τις ενισχύσεις για την αγορά ζωοτροφών οι νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι

Στην προετοιμασία συμπληρωματικής απόφασης μέσω της οποίας θα δικαιούνται τις ενισχύσεις για την αγορά ζωοτροφών τόσο οι νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι όσο και τα ζώα που μεταβιβάστηκαν, βρίσκεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, κανονικά θα πληρωθούν τις ενισχύσεις όσοι κτηνοτρόφοι έχουν κάτω από 100 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή και έχουν υποβάλλει ΕΑΕ 2021 όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κύκλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε ό,τι αφορά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ στον εν λόγω τομέα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 22:

α) Να έχουν κατά την 31η.3.2022 κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020 τους ΚΑΔ 01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων, 01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής ή 01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, όπως προκύπτει από την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ)

β) ή να έχουν κατά την 31η.03.2022 κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3 της οικείας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕ), τον ΚΑΔ «01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021

γ) ή να είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2001 και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021

You might also like