ΥπΑΑΤ: Τροπολογία για το θέμα των βοσκήσιμων γαιών

Τροπολογία για το θέμα των βοσκήσιμων γαιών και άλλων επειγόντων ζητημάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εισηγήθηκε στην Ολομέλεια ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Γεωργαντάς και θα ενσωματωθεί στο Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη 9/2.

Η Τροπολογία πέντε άρθρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Γεωργαντάς, αλλάζει τον ορισμό των βοσκήσιμων γαιών του ν. 4351/2015 και παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Ο κ. Γεωργαντάς εξήγησε ότι από το 2015 υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα για την ελληνική κτηνοτροφία και η οποία αφορά στην έγκριση, την υποβολή και τη δημιουργία ουσιαστικά, των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. «Μια συνθήκη αναγκαία, τόσο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όσο και για τη σωστότερη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών στη χώρα, έτσι ώστε να μπορέσει η κάθε Περιφέρεια να αναπτυχθεί πραγματικά, γνωρίζοντας τα δεδομένα της κτηνοτροφίας στην περιοχή, με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων, αλλά και των ίδιων των κτηνοτρόφων».

Έτσι, η πρώτη παρέμβαση γίνεται ως προς τον ορισμό των βοσκήσιμων γαιών και συγκεκριμένα αναδομείται ο ορισμός των βοσκήσιμων γαιών, ήτοι όλων των εκτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, αποσαφηνίζεται ότι η έννοια της βοσκήσιμης γαίας αποτελεί έννοια γένους, εντός της οποίας εντάσσεται ως υποσύνολο η έννοια του μόνιμου βοσκότοπου και επίσης, εισάγεται η έννοια της καθιερωμένης τοπικής πρακτικής, ως μια ευρύτερη έννοια, η οποία επίσης διευκολύνει και διευρύνει το πεδίο το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως βοσκήσιμη γαία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δύνανται να υφίστανται και έτερα είδη βλάστησης ή έτερες καθιερωμένες τοπικές πρακτικές, πέραν αυτών που ήδη συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό. Με την νομοθετική ρύθμιση, η οποία είναι αποτέλεσμα και προηγούμενων διεργασιών, αλλά και αποφάσεων δικαστηρίου, διευρύνεται η έννοια των βοσκήσιμων γαιών για τη χώρα.

Ταυτοχρόνως, παρατείνεται η προθεσμία για την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι πέντε Περιφέρειες έχουν περάσει από τα περιφερειακά συμβούλια την έγκριση για να βρίσκονται τον Μάρτιο στον αέρα οι διεθνείς διαγωνισμοί με τους οποίους θα γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης σε αυτές, και ενημέρωσε ότι σε όποιες άλλες χρειαστεί, θα παρέμβει το υπουργείο και θα ενισχύσει τις Περιφέρειες με ένα έργο, για να μπορέσει και για τις υπόλοιπες εξ αυτών να ολοκληρώσει τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

Περαιτέρω, με την τροπολογία επικαιροποιούνται τα στοιχεία για τις βοσκήσιμες γαίες. Επίσης, αυξάνεται η αποζημίωση των αξιολογητών για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και επέρχεται διευθέτηση των δαπανών του ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που έχουν εκδοθεί από τον υπηρεσιακό Γραμματέα.

Τέλος, δίνεται η έγκριση στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ώστε η χρήση αποθεματικών που έκανε για το 2022 ν’ αξιοποιηθεί για την αποζημίωση καλλιεργητών.

 

You might also like