Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έως τις 27 Φεβρουαρίου

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τις 13/2 και έως τις 27 Φεβρουαρίου το νέο «Ενιαίο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Στόχος του νέου πλαισίου είναι η επιχειρησιακή αναβάθμιση του νέου οργανισμού που θα επιλύει βασικά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σημερινός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τη παράλληλη βελτίωση της σύνδεσης της έρευνας με τις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες της χώρας.

Επίσης, θ’ αποσαφηνιστούν τόσο ο σκοπός όσο και οι αρμοδιότητες του ενιαίου φορέα και παράλληλα θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι απαραίτητες συνέργειες τόσο για την αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού όσο και της αποτελεσματικότερης διάδρασης με άλλους φορές και υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο νέο οργανισμό θα καταγράφονται και θα τηρούνται μητρώα παρακολούθησης της παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά, Γάλα, Κρέας, Αυγά). Παράλληλα, θα αποτελεί το βασικό βραχίονα ελέγχου των παράνομων πρακτικών στον τομέα της ποιότητας, καθώς και τον φορέα πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων (σ.σ.: παράνομες «ελληνοποιήσεις» κ.ά.).

Μέσα στους νέους βασικούς ρόλους του οργανισμού θα παραμείνει και η εκπαίδευση και η κατάρτιση των αγροτών, ενώ έργο του θα αποτελεί και η τεκμηρίωση των στρατηγικών επιλογών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τέλος, βελτιωμένες θα είναι και οι υπηρεσίες που θα παρέχει ως προς τους αγρότες και τις επιχειρήσεις, ενώ θα έχει και «πρωταγωνιστικό» ρόλο στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικός συστημάτων της Πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής της χώρας.

 

You might also like