Με ισχυρές ανοδικές τάσεις οι εισροές – εκροές στην κτηνοτροφία σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Φεβρουάριο 2023, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 20,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 16,8% (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 20,5%, τον μήνα Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022 (Πίνακας 1), οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 12,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και β) στην αύξηση κατά 29,5% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 1,9% (Πίνακας 2).

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 15,3% (Πίνακας 3).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 11,3% έναντι αύξησης 20,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Φεβρουαρίου 2022 με τον Φεβρουάριο 2021/

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 11,3%, τον μήνα Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022 (Πίνακας 4), οφείλεται στην αύξηση κατά 11,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ζωοτροφές και λιπάσματα.

You might also like