ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΑ : 12ο χλμ. Παλ .Οδού Θες/νίκης – Κιλκίς, Τ.Κ.54500, Θεσσαλονίκη 
Τ.2310787129 – 2310787157 , F. 2310787821
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : Σαλαμίνος 4 , Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη
Τ.2310533913 , 2310551009 , F.2310533913
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ : Πειραιώς 205, Τ.Κ.11853, Αθήνα 
Τ.2103422600 , 2103422601 , F.2103422600
www.pantelidis.com , [email protected]
You might also like