Βογιατζόγλου: Διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής

Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψαν τα μεγέθη του ομίλου Βογιατζόγλου A.E. το 2022. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 34,701 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,17% σε σχέση με το 2021, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,76% στα 10,959 εκατ. ευρώ, τα EBITDA δια-μορφώθηκαν στα 3,229 εκατ. ευρώ από 3,742 εκατ. ευρώ και τα EBIT στα 2,432 εκατ. ευρώ έναντι 2,917 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 1,707 εκατ. ευρώ έναντι 2,101 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021.

 

Ενόψει του στρατηγικά στοχευμένου και συστηματικά αναθεωρούμενου επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας και του ομίλου στη διάρκεια των τελευταίων ετών, αλλά και της πολυσχιδούς ικανότητας του ομίλου (σε επίπεδο δράσεων), όπως αυτή έχει επιβεβαιωθεί μέσω των πωλήσεων και δράσεων αυτού, οι προοπτικές, τα αποτελέσματα και η πορεία της εταιρείας και του ομίλου εν γένει κατά την τρέχουσα χρήση προοιωνίζονται μεν ως ευοίωνες, πλην όμως τελούν σε άμεση συνάρτηση με την κατάσταση που επικρατεί αφενός μεν στην παγκόσμια, αφετέρου δε στην εγχώρια οικονομία και αγορά.

Στην εγχώρια αγορά η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι ενόψει των επικειμένων εθνικών εκλογών, η τυχόν αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά στην δια-φαινόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να οδηγήσει σε επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της, γεγονός που θα επηρεάσει αναπόφευκτα αρνητικά την δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου.

Συμπερασματικά οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενεργειακή κρίση, ο κίνδυνος της παγκόσμιας ύφεσης, η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού στην Ευρωζώνη και οι συνακόλουθες συνθήκες αστάθειας και αβεβαιότητας αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστριοποιείται ο όμιλος κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Μέσα σε αυτό το αβέβαιο και απαιτητικό περιβάλλον, η Διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και στην προστασία των περιθωρίων κερδοφορίας αυτού.

 

 

You might also like