ΑΠΣΙ Πίνδος: Φιλοξενία της 1ης συνάντησης του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Πτηνοτροφίας

Στις εγκαταστάσεις του ΑΠΣΙ Πίνδος στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Πτηνοτροφίας. Πρόκειται για ένα εθνικό δίκτυο το οποίο αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου BroilerNet και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα.

Απώτερος σκοπός του δικτύου είναι η συνεργασία και η συλλογή ιδεών γύρω από τρεις βασικές θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι η Περιβαλλοντική Αειφορία, η Ευζωία και η Προστασία των Ζώων και η Υγεία των Πτηνών. Βασικός, επίσης, στόχος είναι η διάδοση σε όλη την Ευρώπη βέλτιστων πρακτικών ευζωίας, υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής.

ΣΚΟΠΟΣ

Η έναρξη αυτής της πρώτης συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας για την πτηνοτροφία, έγινε από τον Ιωάννη Πατούνα, (διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης και Λειτουργιών της Πίνδος), ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες παρουσίασε τον Συνεταιρισμό και αναφέρθηκε στον κεντρικό στόχο της συνάντησης αυτής. Στη συνέχεια, η Δρ. Ευαγγελία Σωσίδου (κτηνίατρος-διευθύντρια Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα), παρουσίασε τους στόχους του προγράμματος BroilerNet, τις δραστηριότητες και το σχέδιο εργασίας για τους επόμενους μήνες. Ακολούθως, υπήρξε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών των συμμετεχόντων, οι οποίοι δούλεψαν χωρισμένοι σε ομάδες εργασιών.

You might also like