Αυξάνονται τα κόστη σε γεωργία-κτηνοτροφία σύμφωνα με το Γενικό Δείκτη Τιμών Εισροών- Εκροών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών αυξήθηκε κατά 10,9% τον Μάρτιο του 2023, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Οι λόγοι της αύξησης είναι οι εξής:

α) στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και;.

β) στην αύξηση κατά 26,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάρτιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 0,8% .

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2022 – Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, παρουσίασε αύξηση 14,7% .

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι αύξησης 26,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαρτίου 2022 με τον Μάρτιο 2021 .

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,0%, τον μήνα Μάρτιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022 , οφείλεται:

α) στην αύξηση κατά 0,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και

β) στην αύξηση κατά 10,6% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

 

You might also like