ΕΛΣΤΑΤ: Στο +10,9% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών Απριλίου στη Γεωργία – Κτηνοτροφία

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015 για τον Απρίλιο 2023, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Απριλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 10,9%.

Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Απριλίου 2022, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 20,2%. Όσον αφορά στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 10,9%, τον Απρίλιο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, αυτή οφείλεται κυρίως: Στην αύξηση κατά 3% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο και στην αύξηση κατά 22% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής. Επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον Απρίλιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2023, παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2022 – Απριλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2021 – Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 13,9%.
Στο +2% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του Απριλίου 2023

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του Απριλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά βάση στην αύξηση κατά 0,7% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και, επίσης, στην αύξηση κατά 9,5% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον Απρίλιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,6%.

You might also like