ΕΘΕΑΣ: Ζητά μέτρα για τη συρρίκνωση του κτηνοτροφικού κλάδου

Η Επιτροπή Κτηνοτροφίας της ΕΘ.Ε.Α.Σ. πραγματοποίησε την Τρίτη 4 Ιουλίου διαδικτυακή συνάντηση, συζητώντας για κρίσιμα θέματα που μαστίζουν τον πολύ απαιτητικό, αλλά και πληττόμενο από το κόστος παραγωγής αυτό κλάδο.

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσίευση των στοιχείων της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ για την κτηνοτροφία για το 2022 που δείχνει τη συρρίκνωση του κτηνοτροφικού κλάδου, τα προβλήματα που εμφανίζονται ήδη στην αγορά γάλακτος, τη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη μεγάλη διαφορά των τιμών παραγωγού και των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές στα σημεία πώλησης, το συνεχιζόμενο υψηλό κόστος των ζωοτροφών που είναι οξύτερο για τους κτηνοτρόφους των νησιών, καθώς και τα προβλήματα των τελευταίων πληρωμών των ενισχύσεων και των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος/Συντονιστής της ως άνω Επιτροπής και Πρόεδρος της Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ, κ. Δημήτριος Καπούνης, ο Πρόεδρος του ΓΕΝΙΚΟΥ Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ», κ. Θεοχάρης Λιούρης, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Ρεθύμνου κ. Γεώργιος Βενιεράκης ο Πρόεδρος του Α.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, κ. Εμμανουήλ Κουγιουμτζής, ο Πρόεδρος του Α.Κ.Σ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, κ. Εμμανουήλ Κωνσταντιδέλλης, ο Προέδρος του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ο κ. Γιώργος Μηλιώνης, ο Πρόεδρος του Α.Σ. ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, κ. Γεώργιος Βαϊόπουλος, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΙΝΔΟΥ Α, κ. Χρήστος Τσομπάνος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Ε.Α.Σ., κ. Μόσχος Κορασίδης και η Γεωπόνος της ΕΘ.Ε.Α.Σ., κα. Μαριάννα Λιάρου.

Τα βασικά θέματα και οι προβληματισμοί που τέθηκαν είχαν ως εξής:

  • Τιμές γάλακτος: Η τιμή γάλακτος στον παραγωγό δέχεται πιέσεις και ήδη μειώνονται οι προσφερόμενες από τη μεταποίηση το τελευταίο διάστημα, ενώ αντιθέτως, στο ράφι παραμένει πολύ υψηλή με αποτέλεσμα το υπερκέρδος να συσσωρεύεται στα ράφια των αλυσίδων πώλησης. Επιπλέον, το υψηλό κόστος στο ράφι προκαλεί ήδη μείωση της κατανάλωσης της φέτας και των άλλων τυριών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία απούλητων ποσοτήτων, ειδικά στους συνεταιρισμούς που κάνουν μεταποίηση ΠΟΠ τυριών. Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ανακούφισης των συνεταιρισμών και να προωθούνται, ειδικά τα ΠΟΠ προϊόντα, στα προγράμματα διανομής των περιφερειών (ΤΕΒΑ), ώστε να υπάρξει άμβλυνση του υπάρχοντος προβλήματος.
  • Τιμές ζωοτροφών: Εκτός από αυτές του καλαμποκιού που έχουν πολύ μικρή κάμψη, οι τιμές των υπολοίπων παραμένουν στα ύψη, χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις μείωσης αυτών. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες επέδρασσαν αρνητικά ειδικά σ,τα πρώτα χέρια πολλών σανοδοτικών (μηδική) και σημειώνονται νέες αυξήσεις στην αγορά. Ειδικότερα για τα νησιά, αυτό το πρόβλημα μεγεθύνεται στο διπλάσιο, καθώς τα μεταφορικά επιδρούν δραματικά. Κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαία μια ειδική παρέμβαση απορρόφησης αυτού του κόστους ενόψει και της συμπίεσης των τιμών γάλακτος. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των αγροτικών συνεταιρισμών και των κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, ώστε με μια διευκολυντική χρηματοδότηση να αγοράζουν απ’ ευθείας ζωοτροφές οι κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί από τους συνεταιρισμούς παραγωγών και να αποφεύγονται τα υψηλά κόστη των μεσολαβητών.

  • Ταμειακή ρευστότητα παραγωγών- εφαρμογή της νέας ΚΑΠ- οικολογικά σχήματα: Η κτηνοτροφία είναι η πλέον αδικημένη από τις ελλείψεις εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Τόσο τα οικολογικά σχήματα της κτηνοτροφίας, όσο και η απουσία των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, καθώς και η αλλοπρόσαλλη διαδικασία που επιχειρείται αυτή τη στιγμή με την ευκαιριακή εφαρμογή της βιολογικής κτηνοτροφίας, καθιστούν την όλη κατάσταση πλήρως προβληματική και δημιουργούν κινδύνους απώλειας σημαντικών ενισχύσεων από τους κτηνοτρόφους. Αν για παράδειγμα εντάξουν τυπικά υπερβολικό αριθμό κτηνοτρόφων στη βιολογική κτηνοτροφία και επιβαρυνθούν προκαταβολικά για το σχετικό πιστοποιητικό για να πάρουν την ενίσχυση, στο τέλος θα έχουν καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό που θα λάβουν σε γραφειοκρατικές και όχι παραγωγικές διαδικασίες. Από την άλλη μεριά οι ήδη ενταγμένοι στην βιολογική κτηνοτροφία αδυνατούν να ενταχθούν σε οικολογικά σχήματα με αποτέλεσμα να χάνουν όλο το ποσό που λάμβαναν ως πρασίνισμα το 2023. Χρειάζεται να δοθεί μεγάλη προσοχή σε αυτά και να ληφθούν άμεσα διορθωτικά εναλλακτικά μέτρα πριν τελειώσουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί και η συνδεδεμένη του αραβοσίτου, όπου οι κτηνοτρόφοι απαιτούν και η ενσίρωση να λαμβάνει συνδεδεμένη, όπως ήδη έχει ανακοινώσει, αλλά δεν έχει υιοθετήσει το ΥΠΑΑΤ. Κρίνεται αναγκαίο, επίσης, οι συνεταιρισμοί να μπορούν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να επενδύσουν για να μειώσουν το κόστος παραγωγής.
  • Έλεγχοι και κανόνες στην αγορά: Είναι επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη αυστηρών ελέγχων μέσω ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο στις εισαγωγές των προϊόντων, όσο και στο ράφι, προς αποφυγή των ελληνοποιήσεων. Η επιβολή καθαρών κανόνων στην αγορά, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες στην παραγωγική αλυσίδα, παραγωγός, μεταποίηση, ράφι και καταναλωτής να λειτουργούν με ίσους όρους και όχι να καρπούνται υπερκέρδη εις βάρος των υπολοίπων. Εδώ είναι η καθοριστική ευθύνη της πολιτείας και συγκεκριμένα να ελέγχει τις εισαγωγές γάλακτος και κρέατος καθώς και τη διακίνηση και χρήση προϊόντων ΠΟΠ (φέτα) στην εστίαση και πρέπει άμεσα να υπογραφεί η ενεργοποίηση του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ.
  • Πληρωμές 2002 και Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023: Θα πρέπει να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα ενημέρωσης των παραγωγών με τις πληρωμές ενισχύσεων 2022 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γνωρίζουν για τι ακριβώς πληρώνονται. Παράλληλα, πρέπει να επιλυθούν τα θέματα που εμποδίζουν τους παραγωγούς να συμπληρώσουν ορθά την αίτηση ΟΣΔΕ 2023 μετά και τη δημοσίευση των αποφάσεων εφαρμογής. Οι κτηνοτρόφοι ειδικά, είναι πολύ προβληματισμένοι με τη μεγάλη διαφαινόμενη απώλεια ενισχύσεων σε σχέση με το 2022, καθώς βλέπουν μεγάλη δυσκολία και αβεβαιότητα στο τι πρέπει να δηλώσουν όσον αφορά τα οικολογικά σχήματα και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεταρρύθμιση υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ στοgov.grδεν μπορεί να αλλοιωθεί.
  • Κίνητρα: Είναι απαραίτητο να δοθούν κίνητρα στους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε να εγγραφούν σε συνεταιριστικές οργανώσεις, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του κόστους και τις ανισορροπίες στην αγορά.

Ως εκ τούτου, χρήζει άμεσης ανάγκης συνάντηση της ΕΘΕΑΣ με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς ενημέρωσή του από κοινού με την Επιτροπή Κτηνοτροφίας για όλα τα προαναφερθέντα θέματα και συζήτηση για την επίλυση τους. Σημειώνεται ότι, για τους λόγους που αναλύθηκαν και φαίνονται στη μελέτη της ΕΛΣΤΑΤ 2022, και οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι, έχουν ήδη κλείσει κάποιες εγκαταστάσεις, και εφόσον δε ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, εκτιμάται ότι αρκετοί κτηνοτρόφοι θα εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους και το 2023.

 

You might also like