ΥΠΑΑΤ από Λάρισα: Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου με μηδενικό κόστος

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Αυγενάκης από τη Λάρισα έχει εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, με αγορά νέων ζώων και δημιουργία σύγχρονων σταβλικών εγκαταστάσεων με μηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους.

Επίσης οι αιτήσεις στήριξης των πληγέντων από τη θεομηνία στη Θεσσαλία που θα πληρούν τις προϋποθέσεις θα καλυφθούν από τον ΕΛΓΑ αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του ΥΠΑΑΤ έχουν ως εξής:

«Μέσω της Κρατικής Αρωγής έχουν διατεθεί περί τα 45 εκατ. ευρώ ως πρώτη αρωγή προς τους πληγέντες. … Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ολόπλευρη στήριξη των παραγωγών της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, το ΥπΑΑΤ και σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους οργανισμούς (ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ Δήμητρα και ΕΦΕΤ) εξαντλεί τις προσφερόμενες δυνατότητες στο πλαίσιο της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Με βάση αυτό το πολιτικό πλαίσιο για πρώτη φορά θα δοθεί και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο μέγιστο δυνατό βαθμό αλλά και για πρώτη φορά θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου με αγορά νέων ζώων και δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων από πόρους της ΕΕ, χωρίς καμία δαπάνη από την πλευρά των πληγέντων και με την εγγύηση της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή, θα υπάρχει κάλυψη 100% κάθε δαπάνης για αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και για νέες σταυλικές εγκαταστάσεις, με την εγγύηση της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε:

Για τα Σχέδια Βελτίωσης:

Την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων στήριξης που θα κριθούν επιλέξιμες για ένταξη στο 4.1.5 (σχέδια βελτίωσης πρόσκλησης έτους 2023) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην πρόσφατη πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης είχε προβλεφθεί επιχορηγούμενο ποσό (δημόσια δαπάνη) ύψους 18.760.000 ευρώ. Τελικά υποβλήθηκαν 601 επενδυτικές προτάσεις για την κάλυψη των οποίων απαιτούνται 37.320.000 ευρώ. Δηλαδή, με την απόφασή μας ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια, υπερδιπλασιάζεται κατά σχεδόν 20 εκ. ευρώ και εντάσσονται στο πρόγραμμα -όπως συνέβη και με το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών- όλοι οι επιλαχόντες. Φυσικά μιλάμε για φακέλους που είναι πλήρεις.

Υπενθυμίζουμε ότι μέσω της συγκεκριμένης δράσης 4.1.5 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεωργούς, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά όπως, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, εγκατάσταση φυτειών, επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.λπ..

Η ενίσχυση καταβάλλεται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου. Και για την περιφέρεια Θεσσαλίας το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60%.

Για την απώλεια φυτικής παραγωγής:

Όπως είναι γνωστό τα ακραία καιρικά φαινόμενα επέφεραν ένα βαρύτατο πλήγμα στις καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία, στη Στερεά, ακόμη και στην Πελοπόννησο.

Περισσότερα από 1,2 εκατ. στρέμματα πλημμύρισαν με τα 1.122.317 στρέμματα να βρίσκονται, εδώ, στη Θεσσαλία. Η καλλιέργεια βαμβακιού επλήγη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, αλλά και το καλαμπόκι, η βιομηχανική ντομάτα, τα σιτηρά και τα μήλα.

Όπως γνωρίζεται ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ασφαλίζει τις καλλιέργειες αυτές για το ζημιογόνο αίτιο των πλημμυρών και ο Οργανισμός , ακόμα και μέχρι την Παρασκευή δέχεται τις δηλώσεις ζημίας των παραγωγών μας. Έχουν υποβληθεί ήδη 27.579 δηλώσεις οι οποίες αφορούν σε 73.943 αγροτεμάχια.

Αυτά τα δεδομένα αποκαλύπτουν πόσο δυσχερές είναι το έργο του προϋπολογισμού των αποζημιώσεων για τους δικαιούχους. Ο ΕΛΓΑ με την αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων και το επίπονο έργο των υπαλλήλων του – τους οποίους ευχαριστούμε- επισπεύδει κατά τα δυνατόν τις διαδικασίες ούτως ώστε το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου να καταβληθούν οι προκαταβολές αποζημιώσεων στους αγρότες μας.

Ειδικότερα: Η δική μας απόφαση ως πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ, αναγνωρίζοντας, τη δυσχερή θέση στην οποία ευρίσκονται οι παραγωγοί μας και το γεγονός της απώλειας του εισοδήματός τους, διότι οι καλλιέργειες ευρίσκοντο στο στάδιο της συγκομιδής, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα στο πλαίσιο της υφιστάμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε οι τιμές αποζημίωσης να ευρίσκονται πολύ κοντά στις τιμές διάθεσης των προϊόντων στην αγορά.

Και εξηγώ:  Για τις καλλιέργειες οι οποίες επλήγησαν σε ποσοστό ζημίας 80% – 100% και συγκεκριμένα για το βαμβάκι, θα δοθεί προκαταβολή 140 ευρώ ανά στρέμμα. Η προκαταβολή αυτή είναι επαυξημένη κατά 40% έναντι της προκαταβολής των 100 ευρώ που εδόθη στην περίπτωση του ΙΑΝΟΥ. Για τις καλλιέργειες των οποίων η ζημία κυμαίνεται 60% έως 80% θα δοθεί προκαταβολή 100 ευρώ το στρέμμα, και για τις καλλιέργειες που υπέστησαν μικρότερες ζημίες θα δοθεί προκαταβολή 50 ευρώ το στέμμα.

Για τις καλλιέργειες οι οποίες επλήγησαν σε ποσοστό ζημίας 80% – 100% και συγκεκριμένα για το καλαμπόκι, θα δοθεί προκαταβολή 110 ευρώ ανά στρέμμα. Η προκαταβολή αυτή είναι επαυξημένη κατά 57%% έναντι της προκαταβολής των 70 ευρώ που εδόθη στην περίπτωση του ΙΑΝΟΥ. Για τις καλλιέργειες των οποίων η ζημία κυμαίνεται 60% έως 80% θα δοθεί προκαταβολή 80 ευρώ το στρέμμα, και για τις καλλιέργειες που υπέστησαν μικρότερες ζημίες θα δοθεί προκαταβολή 40 ευρώ το στρέμμα.

Για την καλλιέργεια της βιομηχανικής ντομάτας, η οποία ωστόσο σε ποσοστό 70% είχε συγκομιστεί και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν σε άλλες περιπτώσεις την αυξημένη απόδοση παραγωγής και ζημίες που είχαν προκληθεί από άλλα ζημιογόνα αίτια, ο ΕΛΓΑ θα εξαντλήσει τις δυνατότητές του και για τις περιπτώσεις με ζημίες από 80% έως 100%η τιμή της προκαταβολής ανά στρέμμα είναι 500 ευρώ. Για τις περιπτώσεις των καλλιεργειών οι οποίες είχαν συγκομισθεί σε ποσοστό άνω του 40%, όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις των γεωπόνων του ΕΛΓΑ, το ποσό προκαταβολής ορίζεται στα 300 ευρώ.

Το ύψος των προκαταβολών στα άλλα είδη καλλιεργειών, όπως μηδική, κηπευτικά κλπ, θα είναι ανάλογο των ήδη αναφερθέντων τιμών αποζημίωσης, ως προς το ποσοστό αύξησής τους. Το εκτιμητικό έργο του ΕΛΓΑ θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη πορισμάτων είτε συνολικών εκτιμήσεων, είτε εξειδικευμένων. Και στις περιπτώσεις τις οποίες, ενδεχομένως, το τίμημα της προκαταβολής είναι υψηλότερο από την αξία της αποζημίωσης, δεν θα απαιτηθεί επιστροφή των χρημάτων στον ΕΛΓΑ, αλλά θα συμψηφισθούν σε μελλοντικές αποζημιώσεις.

Για την αποκατάσταση εγγείου κεφαλαίου:

Γνωρίζουμε ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο έγγειο κεφάλαιο καθιστούν αδύνατη την εκ νέου καλλιέργεια στο άμεσο μέλλον. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής έχει αποφασίσει να καλύψει τις δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για την αποκατάσταση των χωραφιών.

Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία για την πληρωμή πρώτης προκαταβολής και στους αγρότες οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση ζημίας για καταστροφές στις εγκαταστάσεις τους στο γεωργοτεχνικό τους εξοπλισμό, όπως πομώνες, λάστιχα άρδευσης, αποθηκευμένα προϊόντα κ.λπ.

Για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου:

Οι δηλώσεις ζημίας που υπεβλήθησαν ανήλθαν στις 2.363. Οι οποίες αναφέρονται σε απώλειες αιγοπροβάτων, βοειδών, χοιρινών πτηνών και φυσικά κυψελών και μελισσοσμηνών.

Συγκεκριμένα οι δηλώσεις αφορούν σε: 84.148 αιγοπρόβατα, 7.375 βοειδή, 22.781 χοίρους, 256.483 ορνιθοειδή (όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες), 647 κουνέλια, 71 άλογα και 111.971 μελίσσια.

Οι κτηνοτρόφοι μας στις δηλώσεις τους αναφέρουν και ζημίες στις εγκαταστάσεις τους και στον εξοπλισμό τους.

Για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου –και σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ– θα καταβληθούν αποζημιώσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου για τα ζώα που είχαν ασφαλιστεί στον Οργανισμό.

Για το σκοπό αυτό λάβαμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία δεν προσεγγίζουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η καταστροφή του περασμένου μήνα με τη λογική μιας εφάπαξ αποζημίωσης, αλλά με τη φιλοσοφία της ανασύστασης και επανέναρξης της κτηνοτροφικής παραγωγής μέσα από αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα. Στόχος μας είναι η παροχή όλων των δυνατών επιλογών στους κτηνοτρόφους ώστε αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σας αναφέρω, να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία.

Συγκεκριμένα:

Ειδική ομάδα επιστημόνων σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κτηνιάτρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει συντάξει μελέτη για την αντικατάσταση του απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου. Τους ευχαριστώ για την εποικοδομητική συνεργασία. Σύμφωνα με τη μελέτη οι κτηνοτρόφοι μας με την εγγύηση της ελληνικής κυβέρνησης θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα ζώα τους με νέα ζώα ελεγμένα, κατάλληλα για το τόπο και τις συνθήκες εκτροφής, από φάρμες που θα έχουν επιλεγεί από ειδικούς επιστήμονες. Για τους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει και τις σταυλικές τους εγκαταστάσεις, θα τους δοθεί πρότυπο σχέδιο στάβλων το οποίο θα εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στα ζώα τους, υψηλές συνθήκες βιοασφάλειας και υγιεινής. Καθώς επίσης και ειδικά σχέδια διαφυγής και προφύλαξης των ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Συγκεκριμένα σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς με την εγγύηση του ΥπΑΑΤ και της ελληνικής κυβέρνησης, όσοι θα εντάσσονται στο πρόγραμμά, αμέσως θα εξοφλούνται τα τιμολόγια αγοράς που θα επιδεικνύουν χωρίς καμία καθυστέρηση. Το παράδειγμα αυτό έχει λειτουργήσει με επιτυχία για τη χρηματοδότηση των παραγωγών για την τοποθέτηση διχτύων χαλαζικής προστασίας. Είμαι βέβαιος ότι με τον ίδιο τρόπο και την ίδια αποτελεσματικότητα θα λειτουργήσει και τώρα.

Το ΥπΑΑΤ γνωρίζοντας ότι η τιμή αποζημίωσης δεν επαρκεί τόσο για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος όσο και για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου, θα αξιοποιήσει τις προσφερόμενες δυνατότητες από δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που θα λειτουργήσουν συνδυαστικά με τις αποζημιώσεις που καταβάλει ο ΕΛΓΑ Συγκεκριμένα:

Το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο: Σε εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει το μέτρο 5.2 του ΠΑΑ 2014-2022, ύψους 45 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν όσοι κτηνοτρόφοι υποβάλουν αίτηση για την αγορά ζωικού κεφαλαίου με στόχο να ξεκινήσουν γρήγορα τη δραστηριότητά τους. Από το ίδιο μέτρο θα χρηματοδοτηθούν και οι δαπάνες για τη δημιουργία νέων σταυλικών εγκαταστάσεων. Το μέτρο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, στους κτηνοτρόφους, χωρίς καμία προσωπική δαπάνη, να αγοράσουν ζώα και να κατασκευάσουν εκ νέου τις σταυλικές εγκαταστάσεις τους και μάλιστα με τη στήριξη της κυβέρνησής μας στις απαιτούμενες διαδικασίες. Η κάλυψη της δαπάνης από την κυβέρνηση θα είναι 100%. Δηλαδή ο κτηνοτρόφος δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την αντικατάσταση του ζωικού του κεφαλαίου.

Στο επερχόμενο νομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ υπάρχει μέριμνα για την απλοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών πάρκων τα οποία θα λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες που πληρούν την ευζωία, και την υγιεινή των ζώων. Με τη δημιουργία τους εκτιμάται ότι υπάρξουν οικονομίες κλίμακας και βελτιστοποίηση της παραγωγής και της οικονομικής βιωσιμότητας των κτηνοτρόφων.

Το δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο αφορά το Γεωργικό Αποθεματικό του 2023, ύψους 15,8 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση μεριμνά και για εκείνους οι οποίοι -όχι γιατί αρνήθηκαν- αλλά δεν ήταν δυνατόν να ασφαλίσουν στον ΕΛΓΑ την παραγωγή συγκεκριμένων ζώων όπως τα χοιρινά, τα ορνιθοειδή, κουνέλια, άλογα. Αυτοί οι παραγωγοί θα αποζημιωθούν για την παραγωγή ή το ζωικό τους κεφάλαιο που δήλωσαν ότι απώλεσαν.

Το ΥπΑΑΤ φέρνει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει το ακατάσχετο των αποζημιώσεων των πληγέντων της Θεσσαλίας.

Για δύο χρόνια οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας απαλλάσσονται από το τέλος εισφοράς γάλακτος και κρέατος στον ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Υπεγράφη ΚΥΑ των κρατικών αποζημιώσεων απώλειας ζωικού κεφαλαίου από ασθένειες, όπου στην περιφέρεια Θεσσαλίας αναλογούν περί τα 2 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για εύλογο χρονικό διάστημα θα αναστείλει τους ελέγχους στην Περιφέρεια.

Έχω ακόμη τρεις επισημάνσεις:

Πρώτον, οι παραγωγοί που δήλωσαν ζημίες στις εγκαταστάσεις τους και στον εξοπλισμό τους αποζημιώνονται με αποφάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. Ήδη κάποιοι από αυτούς έλαβαν την πρώτη προκαταβολή και η διαδικασία θα συνεχισθεί με την περαιτέρω αξιολόγηση των δηλώσεων ζημίας, για όλους τους δικαιούχους. Παροτρύνουμε τους γεωργούς και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους που έχουν καθυστερήσει να κάνουν δηλώσεις για την πρώτη αρωγή στο arogi.gov.gr. Θυμίζω ότι μέσω της Κρατικής Αρωγής μπορούν να αποζημιωθούν για απώλεια εξοπλισμού, πρώτων υλών και εγγείου κεφαλαίου.

Δεύτερον, η Κυβέρνηση και ο ΕΛΓΑ κάνουν δεκτές τις δηλώσεις των κτηνοτρόφων για τον αριθμό των ζώων που δηλώνουν ως απωλεσθέντα, αλλά ο ακριβής προσδιορισμός των χαμένων ζώων, θα γίνει με τη σύγκριση των δεδομένων από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ΕΛΓΑ του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Θέλουμε να στηρίξουμε τους δοκιμαζόμενους κτηνοτρόφους μας αλλά με ακρίβεια και δικαιοσύνη, χωρίς αδικίες και εύνοιες. Στις περιπτώσεις εκείνες που θα βεβαιωθούν υπερβολικές δηλώσεις θα υπάρξει διόρθωση αποζημιώσεων στην πραγματική τους αξία και οι εν λόγω παραγωγοί θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν χρήματα. Εύχομαι να μη υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις.

Τρίτον, την περίοδο που ζούμε τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας ταυτόχρονα τρέχει και η διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας των δηλώσεων για τη βασική ενίσχυση. Από πέρσι ξεκίνησε μια μεγάλη μετάβαση διαχείρισης των δηλώσεων από τις ιδιωτικές εταιρείες στο δημόσιο (μέσω του gov.gr). Στην προσπάθεια αυτή, συνεργάτες και αρωγούς έχουμε τους τεχνικούς συμβούλους των ελεύθερων, μη εταιρικών, ΚΥΔ που έχουν επιλέξει το gov.gr, ως βασικό και μοναδικό εργαλείο και όχι το δρόμο των εταιρικών ΚΥΔ, με συμβάσεις που το μόνο που κάνουν είναι να αυξάνουν το κόστος της δήλωσης και κατ’ επέκταση τα έξοδα στους παραγωγούς μας. Οι ίδιοι τεχνικοί σύμβουλοι χθες στη συνάντηση με τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, δήλωσαν ότι θα αναλάβουν όλο το κόστος σύνταξης και υποβολής των δηλώσεων ένταξης στο μέτρο 5.2 που αφορά στην αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και σταβλικών εγκαταστάσεων. Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους αυτή, για την παροχή τεχνικών συμβουλών στους κτηνοτρόφους μας και για την άψογη συνεργασία».

 

You might also like