Προϋπολογισμός 2024: Κονδύλι 45 εκατ. ευρώ για νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία           

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εσωτερικές ή εξωτερικές, θα λαμβάνουν επιχορήγηση για το σύνολο του κόστους επένδυσης

Πρόβλεψη για κρατική επιχορήγηση ύψους 45 εκατ. ευρώ για νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, περιλαμβάνει ττο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2024.

Το σχετικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με φορέα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρεται σε χρηματοδότηση κατά 100% για εγκαταστάσεις που καλύπτουν τους σύγχρονους κανόνες υγιεινής και βιοασφάλειας, ως επιλέξιμες δαπάνες υποδομών σε νέα επένδυση.

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εσωτερικές ή εξωτερικές, θα λαμβάνουν επιχορήγηση για το σύνολο του κόστους επένδυσης, δίχως να προσμετρώνται στο κονδύλι οι τυχόν πληρωμές που έχουν δοθεί από το Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής για ίδιες δαπάνες σε πληγείσες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας.

Η προϋπόθεση για την καταβολή της επιχορήγησης είναι η δημιουργία επιμέρους υποδομής απεγκλωβισμού των ζώων σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση εκκένωση. Η σχετική επιχορήγηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορά ποιμνιοστάσια και βουστάσια, για τα οποία οι εν δυνάμει ωφελούμενοι κτηνοτρόφοι θα λάβουν προκαταβολικά ενδεικτικούς τύπους οικοδομικών σχεδίων. Τεχνικοί σύμβουλοι, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, θα αναλάβουν το κόστος σύνταξης και υποβολής των μελετών ένταξης των επενδυτικών έργων στο μέτρο 5.2.

You might also like