Υποχρεωτική από φέτος η ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων

Υποχρεωτική για όλα τα αιγοπρόβατα, που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν μετά την 1.1.2010 και προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση και μετά την ηλικία των 12 μηνών τόσο εντός της ελληνικής επικράτειας, όσο και για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ή το εμπόριο με τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, κατέστη η σήμανσή τους με ηλεκτρονικού βώλους στο στομάχι.

Με βάση τον σχετικό κοινοτικό κανονισμό, η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική για αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των 6 μηνών (ο βώλος πρέπει να έχει τοποθετηθεί πριν γίνουν 6 μηνών), που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2010 και προορίζονται να διατηρηθούν σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και πέραν της ηλικίας των 12 μηνών. Στα ζώα αυτά τοποθετείται τόσο ο ηλεκτρονικός βώλος στο στομάχι, όσο και ένα ενώτιο (σκουλαρίκι) στο αριστερό αυτί. Και στα αιγοπρόβατα που εισάγονται στη χώρα μας από τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.2010 θα πρέπει να τοποθετηθεί βώλος και ενώτιο εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία εισόδου στο ελληνικό έδαφος.

Η ηλεκτρονική σήμανση δεν είναι υποχρεωτική (τοποθετείται μόνο ενώτιο):

• Για ζώα που γεννήθηκαν μέχρι τις 31.12.2009.

• Για ζώα που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2010 (εγχώρια ή εισαγόμενα) και προορίζονται να σφαχθούν πριν γίνουν 12 μηνών.

Η τοποθέτηση των ηλεκτρονικών βώλων γίνεται με ευθύνη των κτηνοτρόφων και σε συνεργασία με τους κτηνίατρους των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών των Νομαρχιών.

You might also like