ΕΕ: Κάμψη της παραγωγής ζωοτροφών κατά 4,5%

Κατά 4,5% μειώθηκε πέρυσι, σε σύγκριση με το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παρασκευαστών Ζωοτροφών (FETAC) η παραγωγή ζωοτροφών στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έπεσε στα 144 εκατ. τόνους

Για φέτος η FETAC εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή ζωοτροφών θα διατηρηθεί στα περυσινά περίπου επίπεδα, ενώ προβλέπει ότι το κόστος των πρώτων υλών, που συμμετέχουν στην παρασκευή ζωοτροφών, θα πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα, από ότι πέρυσι.

Αναλυτικά για φέτος η FETAC εκτιμά ότι οι ζωοτροφές που προορίζονται για τη βοοτροφία θα μειωθούν κατά 1%, εκείνες που προορίζονται για τη χοιροτροφία θα διατηρηθούν στα περυσινά επίπεδα, ενώ εκείνες που προορίζονται για τις εκτροφές πουλερικών θα αυξηθούν κατά 2%.

You might also like