Ενδιαφέρον για κατασκευή σφαγείου σε Κεφαλλονιά και Ιθάκη

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας και Ιθάκης έχοντας υπόψη του τις τεχνικές και οικονομικές στηρίξεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης, των Ο.Τ.Α. καθώς και των Συλλόγων των Κρεοπωλών και Αγροκτηνοτρόφων του νησιού, αποφάσισε ομόφωνα την κατάθεση φακέλου με τίτλο «Ίδρυση Σφαγειοτεχνικής Υποδομής Κεφαλληνίας και Ιθάκης».

Η κατάθεση του φακέλου θα γίνει μόλις προκηρυχθεί το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών προϊόντων» του Άξονα 1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», προς αξιολόγηση από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ανδρέας Καλαφάτης, το εν λόγω εγχείρημα στοχεύει στην στήριξη του Κεφαλλονίτη και Θιακού κτηνοτρόφου αφενός και αφετέρου στην βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της κτηνοτροφικής μεταποίησης και εμπορίας μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών τεχνολογικού εξοπλισμού, στην βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των κρεατοσκευασμάτων, στην διαχείριση των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering), στην διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για το κεφαλλονίτικο και θιακό κρέας, στην συμβολή της Ε.Α.Σ. στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές του νησιού δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας, καθώς και στην διατήρηση παραδοσιακών τροφίμων.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

You might also like