Απαγορεύσεις στη διαφημιστική επικοινωνία

Σε συνέχεια εγγράφων του προς τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώνει τους καταναλωτές για τα εξής:

1. Ο Κανονισμός 1924/2006 καθιστά σαφές ότι απαγορεύονται οι συστάσεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας ή άλλων ενώσεων (π.χ. διατροφής) σε εμπορικές ανακοινώσεις ή την διαφημιστική επικοινωνία τροφίμων που προωθούνται με ισχυρισμούς υγείας.

2. Επιτρέπονται μόνο συστάσεις από Εθνικές ενώσεις επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας και ιδρύματα υγείας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αντίστοιχα εθνικά μέτρα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ελλείψει κοινοτικών ή εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαδικασία διατύπωσης συστάσεων, πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε το ανωτέρω θέμα να τεθεί σε διαβούλευση, με σκοπό να διευκρινιστεί το πλαίσιο και να καθοριστούν οι σχετικές διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή – και για λόγους μη διατάραξης της εσωτερικής αγοράς, δημιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισμού και πιθανή παραπλάνηση των καταναλωτών – μέχρι την ρύθμιση του νομικού πλαισίου για την διαδικασία διατύπωσης συστάσεων από Εθνικές Ενώσεις Επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας, απαγορεύεται η χρήση οιονδήποτε σημάτων των ανωτέρω ενώσεων στην επισήμανση και διαφημιστική επικοινωνία των προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη σχετική νομοθεσία στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr (ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ).

You might also like