Απαγόρευση αλιείας του ερυθρού τόνου

Δημοσιεύθηκε στο σημερινό φύλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία από σήμερα το πρωί απαγορεύεται η αλιεία ερυθρού τόνου στη Μεσόγειο από αλιευτικά σκάφη (γρι γρι), τα οποία φέρουν σημαία ή είναι νηολογημένα σε Ελλάδα και Γαλλία.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η τοποθέτηση σε κλωβούς για πάχυνση ή η εκτροφή, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση των όποιων αποθεμάτων ερυθρού τόνου που έχουν αλιευτεί από τα εν λόγω σκάφη τις προηγούμενες ημέρες.

You might also like