Ελεύθερα το αμερικανικό ρύζι στην Ε.Ε.

Και επισήμως με απόφαση, που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρε τον αποκλεισμό στις εισαγωγές αμερικανικού ρυζιού, που είχε επιβάλει προ τετραετίας, λόγω της παρουσίας σε ορισμένες παρτίδες του μη εγκεκριμένου γενετικά τροποποιημένου (μεταλλαγμένο) ρυζιού LLRice601.

H άρση της απαγόρευσης έγινε μετά τις διαβεβαιώσεις που παρείχε το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας και η Ομοσπονδία Ρυζιού των ΗΠΑ (US Rice Federation), ότι έχουν θεσπίσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο απομάκρυνσης του LLRice601 από τις εξαγόμενες ποσότητες αμερικανικού ρυζιού προς τα κράτη μέλη της Κοινότητας.

Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφασή της συνιστά στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να προβαίνουν σε τακτούς δειγματοληπτικούς ελέγχους σε φορτία αμερικανικού ρυζιού, προκειμένου να διαπιστώνουν την απουσία μεταλλαγμένου ρυζιού σε αυτά.

You might also like