Μητρώο Αγροτών: Καταρχήν "ΝΑΙ" από ΟΚΕ

Κατ’ αρχήν θετικό έκρινε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δημιουργία του Μητρώου Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στο οποίο θα καταγράφονται όλοι οι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι αγροτικής γης.

Εξετάζοντας το νομοσχέδιο, η Ο.Κ.Ε. θεώρησε ότι η διαμόρφωση μιας καθολικής, αξιόπιστης και συνεχώς ενημερωμένης βάσης δεδομένων, θα παρέχει την απαραίτητη γνώση για τη συνολική εικόνα του αγροτικού τομέα και κατά συνέπεια τη δυνατότητα χάραξης ολοκληρωμένης αγροτικής πολιτικής με στοχευμένες δράσεις και συγκεκριμένους κατά περίπτωση αποδέκτες. Ωστόσο, η επιτυχής εφαρμογή όλων των παραπάνω, όπως επισημαίνει στην γνωμοδότησή της η Ο.Κ.Ε., θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από πολύ σημαντικά θέματα όπως, οι διαδικασίες εγγραφής, οι δυνατότητες των φορέων που θα είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου Αγροτών, η συχνότητα και οι διαδικασίες επικαιροποίησής του κ.α. Δυστυχώς, η Ο.Κ.Ε. διαπιστώνει, όπως υπογραμμίζεται στην γνωμοδότησή της, ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν ρυθμίζει κανένα από τα παραπάνω θέματα. Αντίθετα, προβλέπει τη ρύθμισή τους μέσα από μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα πιθανά αποτελέσματα του Μητρώου Αγροτών, θα πρέπει όλα τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν άμεσα και να ρυθμιστούν μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Επίσης, η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί ότι, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό του επαγγελματία αγρότη, με έναν ελαστικότερο ορισμό του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη», ειδικά σε περιοχές όπου η πολυαπασχόληση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, λόγω του μικρού κλήρου και των χαμηλών αγροτικών εισοδημάτων. Ωστόσο, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η πολυαπασχόληση στον αγροτικό τομέα αναφέρεται σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που αναζητούν συμπληρωματικές με τον αγροτικό τομέα δραστηριότητες για τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται επαγγελματίας αγρότης κάποιος που αντλεί μόνο το 35% του εισοδήματός του από αγροτικές δραστηριότητες και αντλεί το 65% του εισοδήματός του από άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως ρυθμίζεται στο νομοσχέδιο.

Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους απασχολούμενους στην αλιεία, σπογαλιεία, οστρακαλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, υδατοκαλλιέργεια), καθώς επίσης στον αλιευτικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει η γνωμοδότηση, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι για τον ορισμό του επαγγελματία αγρότη θα πρέπει να διατηρηθεί το υπάρχον κριτήριο του 50% του συνολικού εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες, κριτήριο το οποίο έχει καταστεί κοινωνικά αποδεκτό. Ως τελευταία παρατήρηση στην γενική αξιολόγηση του νομοσχεδίου, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι το Μητρώο Αγροτών αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του κράτους, επομένως θα πρέπει να είναι σαφές ότι το κόστος δημιουργίας και συστηματικής επικαιροποίησής του αποτελεί αποκλειστικά δημόσια δαπάνη και δεν επιβαρύνει τους εγγραφόμενους σε αυτό.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΑΑ&Τ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

You might also like