Αυξημένο το τέλος ΑΠΕ για το αγροτικό ρεύμα

Από 0,30 ευρώ ανά 1.000 kWh (κιλοβατώρες) στα 5,57 ευρώ ανά 1.000 kWh αυξάνεται και για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται στις αγροτικές καλλιέργειες το ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που εισπράττεται με τα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Η αύξηση του ειδικού τέλους ΑΠΕ στα επαγγελματικά τιμολόγια της ΔΕΗ (πλην οικιακών) γίνεται με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Τίνα Μπιρμπίλη, με στόχο όπως δηλώθηκε τη διασφάλιση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος για την υγιή ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της χώρας και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

You might also like