Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας

Η καθιέρωση από τον ΟΗΕ της 17ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας, επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στις γνωστές μας ερήμους, αλλά απειλεί και πολλές άλλες περιοχές της γης.

Είναι γνωστό ότι η μετατροπή των εύφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, προκαλεί μείωση ή απώλεια της βιολογικής και οικονομικής παραγωγικότητας της γης. Η ερημοποίηση της γης έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού και την απώλεια εύφορου εδάφους με συνέπεια ανυπολόγιστες απώλειες σε γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, καθώς επίσης και τη ραγδαία επιδείνωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Με αφορμή την ημέρα αυτή στέλνουμε το μήνυμα ότι η γεωργία, ως θεματοφύλακας της υπαίθρου και παραγωγός δημοσίων αγαθών, μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στην πρόκληση που ονομάζεται ερημοποίηση.

Με τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων – μέσα και από το πρίσμα του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου – μπορεί να επιτευχθεί μια ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος της ξηρασίας και της ερημοποίησης γενικότερα. Η εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών με σεβασμό στο περιβάλλον συντελούν επίσης στην άμβλυνση του φαινόμενου και στη διασφάλιση και διαφύλαξη των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές. Χαράζουμε μια νέα κατεύθυνση για την ‘πράσινη’ ανάπτυξη και την αειφορία. Μια τέτοια ανάπτυξη προϋποθέτει τη δημιουργική συμμετοχή τόσο των παραγωγών όσο και των τοπικών κοινωνιών ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις φαινομένων με παγκόσμια εμβέλεια που επηρεάζουν όμως τις τοπικές κοινωνίες και την ανάπτυξη.

Ας αποτελέσει η σημερινή ημέρα, ημέρα συνειδητοποίησης του μεγέθους του προβλήματος και κατανόησης του γεγονότος ότι η γεωργία μπορεί και είναι ικανή να δώσει λύσεις.

You might also like