11 προγράμματα, προϋπολογισμού 1,823 δισ. ευρώ

Με ταχείς ρυθμούς προωθούνται οι δράσεις του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την αναθέρμανση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά την προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου και Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2010, ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά και την αύξηση του αρχικά διατιθέμενου προϋπολογισμού κατά 150 εκατ. ευρώ (σε 650 εκατ. ευρώ συνολικά), για τις θεματικές ενότητες του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν διαβιβαστεί στους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών και τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), προκείμενου να ενημερωθούν οι επενδυτές, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

Από την εν λόγω προκήρυξη ενισχύονται περί τις 7.400 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του συνόλου της παραγωγικής βάσης της χώρας, οι οποίες θα κληθούν άμεσα να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις για την υλοποίηση των αντίστοιχων επενδύσεων. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 55-65% με την υποχρέωση διατήρησης ή/και δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς το πρόγραμμα χαρακτηριζόταν από ένταση απασχόλησης. Σημειώνεται ότι συνολικά προωθούνται αυτή την περίοδο 11 προγράμματα άμεσης ενίσχυσης επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 1,823 δις. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα τα τελευταία στοιχεία των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΑΝ,

– Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται σήμερα τα Προγράμματα για την Ενίσχυση Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα – Εμπόριο, Υπηρεσίες και για την Ενίσχυση Ελευθέρων Επαγγελματιών, προϋπολογισμού 668 και 70 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, από τα οποία ενισχύονται συνολικά 22.581 επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

– Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκεται και το πρόγραμμα e-Security (Ψηφιακή Σύγκλιση), προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, από το οποίο ενισχύονται 3.000 επιχειρήσεις.

– Στο στάδιο της συμβασιοποίησης βρίσκεται το Πρόγραμμα Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, από το οποίο θα λάβουν ενισχύσεις περίπου 1.800 επιχειρήσεις.

– Σε στάδιο υποβολής προτάσεων (μέχρι τις 23/7/2010) βρίσκονται ήδη τα νέα προγράμματα Πράσινη Επιχείρηση και Πράσινες Υποδομές, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ το καθένα. Μέχρι τις 15/9/2010 θα υποβάλλονται επενδυτικές προτάσεις για το νέο πρόγραμμα Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, από το οποίο ενισχύονται περίπου 4.500 επιχειρήσεις. Μέχρι τις 24/8/2010 θα υποβάλλονται προτάσεις για το πρόγραμμα Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ. Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2010 θα υποβληθούν προτάσεις για τα δύο προγράμματα Πράσινος και Εναλλακτικός Τουρισμός, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ το καθένα, από τα οποία θα ενισχυθούν συνολικά περίπου 1.000 τουριστικές επιχειρήσεις. Τον Αύγουστο προκηρύσσονται οι δράσεις του προγράμματος Ενίσχυση Εξωστρέφειας, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την εξασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξης τους, είναι ήδη ανοικτά δύο προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για παροχή κρατικών εγγυήσεων συνολικού ύψους έως 1,5 δις. ευρώ, προκειμένου να χορηγηθούν δάνεια για την εξόφληση υποχρεώσεων στις εφορίες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους προμηθευτές.

You might also like