Ο Καλλικράτης τριχοτομεί τις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Σύγχυση έχει προκαλέσει το Σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης Καλλικράτης στις υπηρεσίες όπου υπηρετούν οι κτηνίατροι, αφού αυτά που προβλέπονται είναι στην ουσία τριχοτόμηση των αρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα ένα μέρος των υπηρεσιών παραμένουν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως οι υγειονομικοί σταθμοί που βρίσκονται στα σύνορα, οι σχολές κρεοπωλών κ.ά. Ένα μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων περνά στις αιρετές περιφερειακές διοικήσεις και ένα τρίτο μικρότερο μέρος περνά στους δήμους.

Μιλώντας με τους αρμόδιους, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν παρόμοιες αρμοδιότητες τόσο στις περιφέρειες, όσο και στους δήμους, όπως π.χ. τα λοιμώδη νοσήματα. Από την άλλη υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι αλλαγές και υπαγωγές αρμοδιοτήτων, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες που θα μεταφερθούν στους δήμους έχουν χρονικό ορίζοντα δύο χρόνια – το Σχέδιο Καλλικράτης προβλέπει να υπαχθούν οριστικά το 2013.

Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων από τον Απρίλιο με απόφαση της γενικής της συνέλευσης δήλωναν κατηγορηματικά αντίθετοι στη μεταφορά οποιασδήποτε αρμοδιότητας των υπηρεσιών στους δήμους και ζητούσαν την υπαγωγή των κτηνιατρικών υπηρεσιών που ανήκουν μέχρι σήμερα στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στο ΥΠΑΑ&Τ, είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση (περιφέρειες).

You might also like