Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» θα κηρύξει την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή.

«Έχοντας δρομολογήσει την αποπληρωμή των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου, την ενεργοποίηση των Προγραμμάτων Leader ύψους 1,2 δισ. Ευρώ, την κατασκευή αρδευτικών έργων 758 εκατ. Ευρώ, την έγκριση σχεδίων βελτίωσης ύψους 60 εκατ. Ευρώ και την κατοχύρωση επιδοτήσεων 568 εκατ. Ευρώ για τους καπνοπαραγωγούς, τώρα δίνουμε το βάρος στο περιβάλλον. Στηρίζουμε καινοτόμα προγράμματα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που αφορούν την άρδευση» τονίζει σε δήλωση της η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή.

Στην Επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, οικονομικών φορέων και κοινωνικών εταίρων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του Προγράμματος.

Οι εργασίες της Επιτροπής θα ξεκινήσουν στις 9.30 πμ και θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσα του ξενοδοχείου Κάραβελ.

You might also like