Προς τελική ψήφιση το Μητρώο Αγροτών

Με τις ψήφους των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το νομοσχέδιο με το οποίο δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίθηκε ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης λογίζεται κάποιος που ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του (έναντι 51% που ίσχυε προηγουμένως) και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του (έναντι 50% που ίσχυε προηγουμένως).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών έχουν τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στη διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέχρι 100 KW ή στη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων, ακόμη κι αν δεν είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. Τέλος, αν ο επαγγελματίας αγρότης που είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο. Με το νομοσχέδιο αυτό στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά, όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση, δημιουργείται ένα είδος «ταυτότητας» για όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην αγροτική παραγωγή.

Η εγγραφή των αγροτών στο μητρώο θα γίνει δωρεάν κατέστησε σαφές στη βουλή η υπουργός Κ. Μπατζελή, η οποία έθεσε ως στόχους του μητρώου τον προσδιορισμό των κατ’ επάγγελμα αγροτών αλλά και τη δημιουργία βάσης δεδομένων με τις χρήσεις της αγροτικής γης ώστε να οριστούν ζώνες καλλιέργειας, όπως βιολογικών ή ΠΟΠ.

Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίθετη και καταψήφισε το νομοσχέδιο, προβάλλοντας στην κριτική της ότι το σχέδιο του ΥΠΑΑ&Τ δεν καταγράφει και δεν διαχωρίζει με σαφήνεια τους αγρότες, που απασχολούνται αποκλειστικά ή κυρίως στη γεωργία από τους ετεροαπασχολούμενους, με βάση το βαθμό εμπλοκής τους στο επάγγελμα. Οι δύο βασικές προϋποθέσεις του χρόνου απασχόλησης και του εισοδήματος, που αποτελούν τον πυρήνα του νομοσχεδίου, είναι ασαφείς και παραπέμπονται για περαιτέρω διευκρινίσεις σε Υπουργικές Αποφάσεις, ισχυρίζεται η ΝΔ.

You might also like