Αντιδράσεις για την κατάργηση της ΕΕΓΕ

Σοβαρές αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα έχει προκαλέσει η σχεδιαζόμενη απορρόφηση της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος από τον ΕΛΟΓΑΚ. Η ΕΕΓΕ όπως και μερικοί άλλοι φορείς καταργούνται, συγχωνεύονται ή απορροφούνται με νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Στη δημόσια διαβούλευη του νομοσχεδίου η οποία λήγει σήμερα, κορυφαίοι επιστήμονες και φορείς με αντικείμενο το γάλα, ζητούν να μην καταργηθεί η ΕΕΓΕ. Μεταξύ αυτών ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, καθηγητές της ίδιας σχολής, ερευνητές, τυροκόμοι και κτηνοτρόφοι και οι φορείς τους. Τα κύρια επιχειρήματά τους, όπως τα ημειώσαμε από μια περιήγηση στο περίφημο πια www.opengov.gr – την ιστοσελίδα όπου αναρτώνται προς διαβούλευση αποφάσεις και νομοσχέδια είναι τα εξής: – Η ΕΕΓΕ δεν έχει δικά της γραφεία, γιατί φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, άρα δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με έξοδα. – Τα μέλη της επιτροπής δεν αμείβονται – Το έργο της επιτροπής πολύ σημαντικό, καθώς και ο ρόλος της σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις και συναντήσεις – Η επιχορήγηση του έργου της επιτροπής πραγματοποιείται από τον προϋπολογισμό του ΕΛΟΓΑΚ, δηλαδή προκύπτει από τα χρήματα που εισπράττει ο οργανισμός από τους ελέγχους που πραγματοποιεί – Η συγχώνευση αρμοδιοτήτων της ΕΕΓΕ σε ένα καθαρά ελεγκτικό οργανισμό, σημαίνει υποβάθμιση του επιστημονικού έργου και της προβολής των “εθνικών” προϊόντων (π.χ. φέτα) Από τους υπόλοιπους φορείς που καταργούνται και είναι αρμοδιότητος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αντιδράσεις προκαλεί η κατάργηση της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. (οι αρμοδιότητές της περιέρχονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ). Η κατάργηση αυτή απολύει ουσιαστικά 269 υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί τον Αύγουστο του 2009. Οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με τη ρητή αναφορά στη μη ανανέωση των συμβάσεων αυτών των υπαλλήλων, τη ίδια στιγμή που για υπαλλήλους των υπόλοιπων φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται προβλέπεται η απορρόφησή τους σε άλλες υπηρεσίες. Μάλιστα από τα επίσης καταργούμενα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, θα μεταφερθούν όχι μόνο οι ήδη υπάρχοντες υπάλληλοι, αλλά και αυτοί που θα προκύψουν από διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη.

You might also like