Σε εξέλιξη η απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας

Η διαδικασία απογραφής γεωργίας – κτηνοτροφίας του… 2009 ξεκίνησε καθυστερημένα στη χώρα μας. Η διαδικασία αυτή που διεξάγεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία είναι βασική έρευνα διάρθρωσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Στην Ελλάδα λόγω εκλογών και οικονομικών προβλημάτων ξεκίνησε καθυστερημένα. Σκοπός της απογραφής, είναι η ακριβής καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων και η συλλογή στοιχείων που αφορούν στη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στην απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές.

Παράλληλα, για πρώτη φορά, θα διενεργηθεί η δειγματοληπτική έρευνα μεθόδων παραγωγής, με σκοπό τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων για τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Σημειώνεται πως η απογραφή είναι υποχρεωτική και σχετίζεται και με τις επιδοτήσεις, για αυτό καλούνται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να είναι συνεργάσιμοι με τους υπαλλήλους της υπηρεσίας, παρέχοντας άφοβα και σωστά τις πληροφορίες που θα τούς ζητηθούν.

(Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ)

You might also like