Μείωση κόστους Γεωργίας – Κτηνοτροφίας το 2009

Μειωμένος ελαφρά κατά 0,7% είναι ο δείκτης τιμών αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία και την κτηνοτροφία το 2009 σε σύγκριση με το 2008. Αυτό ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία καταρτίζει τον ετήσιο Δείκτη με βάση το έτος 2005=100,0.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Γενικός Δείκτης κατά το έτος 2009, σε σύγκριση με το 2008, σημείωσε μείωση 0,7%, έναντι αύξησης 4,1% που είχε σημειωθεί το 2008 έναντι του 2007.

Αυτή η τιμή διαμορφώνεται από τις εξής μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

  • Την αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 2,5%.
  • Τη μείωση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 1,5% Και τη μείωση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 3,6%.
  • Στο δείκτη αυτό υπολογίζονται οι τόκοι δανείων που είχαν μείωση 7,7% και τα ενοίκια μηχανημάτων που αυξήθηκαν 1,9%.
You might also like