Σκέψεις περί διοργάνωσης συνεδρίου για τις γαλλικές ράτσες ζώων

Την ευκαιρία να έρθουν σε πιο στενή επαφή με τις γαλλικές ράτσες θα έχουν ενδεχομένως το Νοέμβριο οι ελληνικές επιχειρήσεις που εισάγουν ζώντα ζώα.

Όπως πληροφορούμαστε, το εμπορικό τμήμα της εν Ελλάδι γαλλικής πρεσβείας, μελετά το ενδεχόμενο να διοργανώσει σχετικό συνέδριο με γαλλικές και ελληνικές συμμετοχές, στα μέσα Νοεμβρίου.

Οι πρώτες σκέψεις είναι το συνέδριο να περιλαμβάνει παρουσίαση κάθε γαλλικής ράτσας, αλλά και των επιχειρήσεων που ασχολούνται στον τομέα αυτό στη Γαλλία. Ουσιαστικά θα δώσει την ευκαιρία και για μεμονωμένες επιχειρηματικές συναντήσεις ανάμεσα σε Γάλλους και Έλληνες ενδιαφερόμενους.

Είναι σίγουρο ότι αν τελικώς πραγματοποιηθεί, θα δώσει στους Γάλλους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκθέσουν στους Έλληνες συνεργάτες τους τη γαλλική ειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα κτηνοτροφίας, να συναντήσουν όλους αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις, και να αναπτύξουν το δίκτυο επαφών τους στη χώρα μας, όπου παρουσιάζεται ισχυρή αύξηση εισαγωγών και στα ζώντα ζώα.

You might also like