Σε ισχύ ο νέος ευρω-λογότυπος για τα βιολογικά προϊόντα

Με την ελπίδα ότι ο νέος λογότυπος της Ε.Ε. για τα βιολογικά προϊόντα, μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα ευρύτατα αναγνωρισμένο σύμβολο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων, τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου η χρήση του λεγόμενου ευρω-φύλλου.

Το αποκαλούμενο «ευρω-φύλλο» θα είναι πλέον υποχρεωτικό για όλα τα προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί σε κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα. Δίπλα από το σήμα της ΕΕ θα μπορούν να εξακολουθούν να τοποθετούνται και άλλοι ιδιωτικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί λογότυποι. Η χρήση του λογότυπου θα είναι προαιρετική για τα μη συσκευασμένα και για τα εισαγόμενα προϊόντα.

Εκτός από τον λογότυπο, στους νέους κανόνες επισήμανσης εντάσσονται επίσης η υποχρεωτική αναγραφή του τόπου παραγωγής των συστατικών του προϊόντος και ο κωδικός αριθμός του οργανισμού ο οποίος επιφορτίζεται με τη διενέργεια των ελέγχων.

Οι φορείς έχουν στη διάθεσή τους διετή μεταβατική περίοδο για να συμμορφωθούν με τους προαναφερθέντες νέους κανόνες επισήμανσης. Το σχέδιο του «ευρω-φύλλου» απεικονίζει τα 12 αστέρια της ΕΕ σε σχήμα φύλλου πάνω σε πράσινο φόντο, που προβάλλει δύο σαφή μηνύματα στους καταναλωτές: τη φύση και την Ευρώπη.

Το σχέδιο καταχωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συλλογικό εμπορικό σήμα. Ο λογότυπος σχεδιάστηκε από τον Γερμανό φοιτητή Dušan Milenković και αναδείχθηκε σε ξεκάθαρο νικητή της διαδικτυακής δημοσκόπησης, συνεπεία ενός διαγωνισμού ο οποίος απευθυνόταν στους φοιτητές των καλών τεχνών. Ο νικητής και οι νικητές του δεύτερου και τρίτου βραβείου θα τιμηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την επίσημη τελετή απονομής βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις19 Ιουλίου 2010. Η τελετή διοργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπέσει με τη διάσκεψη που θα συνέλθει στις 19/20 Ιουλίου με αντικείμενο το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο λογότυπο, τους όρους χρήσης του, αλλά και τον σχετικό Κανονισμό για τα βιολογικά προϊόντα, θα βρείτε εδώ.

You might also like