Ελεύθερα τα μεταλλαγμένα στην Ε.Ε.

Αλλάζει αισθητά το υφιστάμενο κοινοτικό καθεστώς για τα γενετικά τροποποιημένα (μεταλλαγμένα) αγροτικά προϊόντα, με βάση τις αποφάσεις που υιοθέτησαν στις Βρυξέλλες οι 27 Επίτροποι.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν στην επικράτειά τους την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, ενώ δεν θα μπορούν από εδώ και στο εξής να μπλοκάρουν τη διάθεση στην αγορά εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταλλαγμένων, όπως για παράδειγμα το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι ΜΟΝ 810 ή η μεταλλαγμένη πατάτα Amflora.

Με τις υιοθετηθείσες προτάσεις, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να μεταρρυθμίσει τις σημερινές περίπλοκες διαδικασίες έγκρισης της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων αγροτικών προϊόντων, που πρακτικά είχαν ως αποτέλεσμα να μπλοκάρεται συνεχώς η καλλιέργεια μεταλλαγμένων προϊόντων, που είναι διαδεδομένα σε Βόρεια και Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποιείται η κοινοτική Οδηγία 18/2001 και παρέχεται η δυνατότητα στις εθνικές αρχές των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύουν εν μέρει ή εν όλω στην επικράτειά τους την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (σ.σ. ακόμα και εάν αυτοί έχουν λάβει σχετική έγκριση σε κοινοτικό επίπεδο), χωρίς προηγούμενη έγκριση από πλευράς Κομισιόν, παρά μόνο ενημερώνοντας την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Όμως τα κράτη μέλη δεν θα έχουν καμία δυνατότητα απαγόρευσης ή παρεμβολής εμποδίων στην εισαγωγή και διάθεση στην αγορά τους μεταλλαγμένων προϊόντων (π.χ. σπόροι, ζωοτροφές, τρόφιμα κ.α.), τα οποία έχουν ήδη λάβει σε κοινοτικό επίπεδο έγκριση.

Παράλληλα, δίδεται κατεύθυνση για «ελαστικοποίηση» των λεγόμενων κανόνων συνύπαρξης μεταξύ καλλιεργειών μεταλλαγμένων και μη μεταλλαγμένων αγροτικών προϊόντων, που είχαν υιοθετηθεί σε κοινοτικό επίπεδο το 2003 (π.χ. αποστάσεις μεταξύ καλλιεργειών μεταλλαγμένων με μη μεταλλαγμένα), ενώ ανοικτό παραμένει το θέμα της σήμανσης ως μεταλλαγμένων των προϊόντων που στη σύστασή τους περιέχουν άνω του 0,9% γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Πάντως τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα για την καθιέρωση περιοχών ελεύθερων από μη γενετικά τροποποιημένα προϊόντα (GMO – free), ενώ όπως υποστηρίζουν πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πρόκειται να μεταβληθεί το υφιστάμενο κοινοτικό σύστημα έγκρισης των μεταλλαγμένων προϊόντων, με βάση τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα.

You might also like